การแก้ไข Certificate สำหรับ Lighttpd Web Server (Ubuntu 14.04 LTS)

“อยากแก้ Certificate บน Linux Lighttpd Server ทำอย่างไร”

  • ในกรณีที่มีไฟล์ Certificate อยู่แล้วให้ทำการวางไฟล์ Certificate ใหม่ทับแล้วสั่ง Restart Apache Server เป็นอันเสร็จครับ (สำหรับการเปลี่ยน Certificate มีแค่ขั้นตอนนี้จบเลยครับ)
  • ในกรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้ง https รวมถึง Certificate ให้ทำการติดตั้ง https ก่อนดังนี้
   sudo lighttpd-enable-mod ssl
  • จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ
   sudo service lighttpd restart
  • ทำการวางไฟล์ Certificate ไว้ในตำแหน่งที่ Lighttpd สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่ที่นี้ผมจะวางไว้ที่ /etc/cer
  • ในกรณีที่ได้มาเป็นไฟล์ .cer และไฟล์ .key มาต้องการทำไฟล์ .pem สามารถพิมพ์คำสั่งดังนี้
   sudo cat [file_cer_name].key [file_cer_name].crt > [file_cer_name].pem
  • ทำการแก้ไขไฟล์ 10-ssl.conf ดังนี้
   sudo vim /etc/lighttpd/conf-enabled/10-ssl.conf
  • โดยส่วนที่ทำการเปลี่ยนแปลงจะทำการเปลี่ยน 1 บรรทัดดังนี้
   ssl.pemfile = "/etc/cer/[file_cer_name].pem"
  • จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ
   sudo service lighttpd restart

เป็นอันเสร็จครับ ง่ายมากจริง ๆ ครับ