วิธีการ Charge iPhone ที่ถูกต้อง

สรุป Battery ของ iPhone
1. ใช้ Lithium-ion Batteries ซึ่งแตกต่างกับ Nickle-Base Batteries ซึ่งจะมีปัญหา memory effect ดังนั้น สามารถ Recharge ได้ ทุกครั้ง เมื่อมีโอกาส โดยไม่ต้องรอให้หมดแล้วค่อย Charge
2. Battery ของ iPhone จะมี Charge Cycle ที่ 500 Cycles, โดยแต่ละ cycle คือ จำนวน % ที่ Charge เข้าไป เช่น ถ้าเราใช้ Battery จาก 100% เหลือ 75% หรือ หมายความว่า ใช้ไป 25% แล้ว จะ Charge ทุกครั้ง …. 1 Cycle จะเท่ากับการทำอย่างนี้ 4 รอบ … เมื่อครบ 500 Cycles แล้ว … ฺBattery ก็จะเสื่อม คือเก็บไฟล์ได้แค่ 80% และลดลงเรื่อยๆ
3. แต่ เพื่อให้ได้ Exercise ควรใช้ให้ Battery “ใกล้” หมด เดือนละครั้ง แต่ …. ห้ามใช้จนหมด
4. ข้อเสียของ Lithium-ion คือ พอผลิตเสร็จ ออกจากโรงงาน … มันจะเริ่มเสื่อมทันทีไม่ว่าจะใช้หรือไม่ … ดังนั้น ถ้า iPhone4 ออกมา 2 ปี แล้วไปซื้อ แม้ว่าจะเป็นมือ 1 เลย ตัว Battery ก็จะเสื่อมไปบ้างแล้ว T.T
5. ดังนั้น การใช้ App ที่เปลือง Battery ทำให้ ต้องมีการใช้พลังงานเยอะ ตามมาด้วยการต้อง Charge บ่อยๆ ก็ยิ่งทำให้ Charge Cycle ครบ 500 cycles เร็วขึ้น และการ Charge ไป ใช้ไป อาจทำให้ Battery ร้อน แล้วระเบิดได้

เท่าที่อ่านมา ประมาณนี้ครับ

Reference

http://www.apple.com/batteries/iphone.html
http://www.apple.com/batteries/
http://electronics.howstuffworks.com/everyday-tech/lithium-ion-battery.htm
http://boards.straightdope.com/sdmb/showthread.php?t=475998