Day: March 28, 2014

วิธีจัดการ Facebook Spam

เมื่อ Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็ย่อมจะมี Spam หรือพวกชอบโฆษณาขายของโน่นนี่นั่นบ้าๆบอๆเข้ามารังคาญ โดยมักจะมากัน 3 วิธี หลักๆ โพสต์บน Timeline ของเราโดยตรง วิธีนี้ทำให้ Friends ของเรา และคนที่เปิดหน้า Profile ของเรา ต้องทนเห็น Spam พวกนี้ โดยเราไม่ได้เป็นคนโพสต์ พวก Spam จะโพสต์ภาพ บน Timeline ตัวเอง แต่ Tag ว่าเราอยู่ในภาพนั้นๆด้วย เช่น พวก Spam จะโพสต์ภาพ หรือ ข้อความ ที่ชวนให้คลิกมากๆ แต่พอเราคลิกเข้าไปแล้ว…