Day: March 6, 2014

7-Eleven Survival #1

แนะนำเทคนิค การใช้ 7-Eleven ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ประจำเดือน มีนาคม 2557 ในฐานะที่เป็น ลูกจ้างรายวัน ของคุณนาย ได้ค่าจ้างวันละ 100 บาทให้มาทำงาน (เช้า + เที่ยง) จึงขอเสนอเรื่อง การใช้โปรโมชั่น เพื่อประหยัดตังค์สุดๆ  โจทย์ ต้องการกินกาแฟ กับอาหารเช้า ทุกวันทำงาน และน่าจะมีนมเปรี้ยวไว้กินบ้าง  สิ่งที่ต้องมี/ต้องทราบ ก่อน 1. ไปซื้อบัตร 7-Card ราคา 190 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายไปฟรีๆ บัตรมีอายุ 3 ปี เมื่อหมดอายุแล้ว เอาไปต่อบัตรใหม่ จะได้ส่วนลด 50…