Crystal Report : Grid กับการจัดรูปแบบรายงาน

ปกติแล้วการจัดรายงานใน Crystal Report ตัวหน้ากระดาษหรือหน้าจอนั้น จะเป็นหน้ากระดาษสีขาวปกติ ทำให้การจัดข้อความที่มีระยะเยื้องนั้นจัดได้ค่อนข้างยาก ตรงกันรึยังนะ หรือยังไม่ตรง นี่คือ 1 ในปัญหาของผู้เขียนเช่นกัน 🤣 ดังนั้นวันนี้ ผู้เขียนจะมาแนะนำการตั้งค่า Grid เพื่อให้การขยับ Object ในรายงานของเราง่ายขึ้น ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1️⃣ คลิกขวาพื้นที่โล่ง ๆ เลือกเมนู “Design” 2️⃣ ต่อด้วยเมนู “Default Setting” 3️⃣ ใน Tab “Layout” สังเกตส่วนด้านขวาที่ชื่อว่า “Grid” 👀 จะพบ Checkbox “Show Grid” ให้ ✅ ไว้ 👀 ในส่วนของ Grid Size เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ตัวกระดาษรายงานของเราแสดง Grid ถี่แค่ไหน ในที่นี้ผู้เขียนให้ความละเอียดมากสุดเลยกำหนดไว้ที่ 0.157 4️⃣หลังจากกำหนดค่าทุกอย่างเสร็จแล้วกลับมาหน้ารายงานเดิมจะพบว่า หน้าจอเราดำมืด ไม่ต้องตรงใจค่ะ เป็นเพราะค่า … Read more

CrystalReport : ข้อมูลส่วน DetailSection กับการแสดงผลส่วน PageFooterSection

เนื่องจากผู้เขียนได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลว่า ถ้ามีข้อมูลใน Field1 ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย “*” ต้องแสดงข้อความที่ส่วนท้ายของรายงานทุกแผ่นว่า “มีข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * นำหน้า” ผู้เขียนจึงได้ทำการสร้าง Formula Field ขึ้นมาทั้งหมด 4 อัน คือ ffCountSubjectStar : ใช้สำหรับเก็บค่าจำนวนข้อมูลใน Field1 ที่ขึ้นต้นด้วย * ffResetCountStarSubject : ใช้สำหรับ Reset ค่าเมื่อขึ้นหน้าใหม่ ffSumStarSubjectCode : ใช้สำหรับเก็บค่าจำนวนรวมของ Field1 ที่ขึ้นต้นด้วย * ffPageFooter : ใช้สำหรับเก็บข้อความที่ต้องการให้แสดงท้ายกระดาษ 1. ffCountSubjectStar WhilePrintingRecords;Global numberVar isStarSubjectCode; if (Left({@Field1 },1) = “*”) then isStarSubjectCode := 1else isStarSubjectCode := 0 โค้ดส่วนนี้เป็นการตรวจสอบว่าถ้า Field1 … Read more

CrystalReport : จัดการกราฟซ่อนแอบ

จากที่ผู้เขียนช่วงนี้ได้มีการทำกราฟใน Crystal Report ทำไปทำมาผลปรากฎว่า กราฟไม่แสดงรูปซะงั้น (ไหงเป็นแบบนี้ได้หว่าาาาาา T T) จึงได้ลองค้นหาข้อมูลและพบว่า ต้องเพิ่ม Config เพิ่มเติมเข้าไปใน ” Web.config “ตาม Code ด้านล่างเลยจ้าาาา ส่วนแรก “System.web” ส่วน “httpHandlers”โดย Version จะต้องเป็น Version Crystal Report ที่เราใช้งานอยู่ อย่าลืมตรวจสอบให้ตรงกันด้วยนะ ส่วนที่สอง “System.webServer” ส่วน “handlers”โดย Version จะต้องเป็น Version Crystal Report ที่เราใช้งานอยู่ อย่าลืมตรวจสอบให้ตรงกันด้วยนะ หวังว่า Blog นี้จะช่วยเหลือท่านที่ประสบปัญหาเดียวกันอยู่นี้ไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วพบกันใหม่ Blog หน้าค่าาาาาา 🙂

วิธีสลับสีแถวข้อความใน Crystal Report เมื่อมีการจัด Group

ในการอ่านหรือดูรายงานหนึ่ง ๆ นั้น แม้ข้อมูลจะมีการจัดเป็นข้อ ๆ แล้วหรือมีการจัดกลุ่มข้อความนั้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อข้อมูลมีจำนวนมาก ก็อาจทำให้เราวิงเวียน ตาลายได้ ดังนั้นในฐานะผู้จัดทำรายงานคนหนึ่ง ก็พยายามหาทางให้ผู้ใช้สามารถอ่านรายงานได้ง่าย โดยการใส่สีข้อความสลับบรรทัดนั่นเอง    โดยปกตินั้น การใส่สีสลับบรรทัดสามารถทำได้โดยวิธีง่าย ๆ นั้นคือ if row mod 2 = 0 then   //ตรวจสอบว่าแถวนั้นเป็นแถวคู่หรือไม่    color(240,240,240)    //ถ้าใช่แสดงสี else crNocolor             //ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องแสดงสี ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ดังรูป จากรูปจะเห็นได้ว่า ข้อมูลมีการสลับสีแล้ว แต่เนื่องจากข้อมูลถูก Group จะพบว่า ข้อมูลที่มี 1 record ก็มีการสลับสีด้วย ซึ่งผู้เขียนไม่ต้องการให้มีการสลับสีกรณีที่ข้อมูลมีเพียง 1 ดังนั้นผู้เขียนจึงปรับวิธีการเขียนใหม่ดังนี้ เพิ่ม Formula Fields … Read more