การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Lighttpd Web Server สำหรับ CentOS Linux

“อยากตั้งค่า Lighttpd Web Server ให้เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร”

 • สำหรับวิธีเปิดใช้งาน IPv6 บน Lighttpd จะขอยกตัวอย่างบน CentOS 6.7 ซึ่งจริง ๆ แล้วสามารถตั้งเป็น IPv6 only ก็ได้ แต่ในที่นี่จะตั้งให้สามารถใช้ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6
  1. เปิดไฟล์ /etc/lighttpd/lighttpd.conf
   sudo vim /etc/lighttpd/lighttpd.conf
  2. ทำการแก้ไขโดยเพิ่มในส่วนของ IPv6 Config ดังนี้ (แทนที่ [web-path] ด้วย location จริง ๆ เช่น “/var/www”)
   $SERVER["socket"] == "[::]:80" {
    accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/ipv6.access.log"
    server.document-root = [web-path]
   }

   *หมายเหตุ : server.use-ipv6 = “disable” ไม่ต้องแก้ไขนะครับ เพราะ ด้วยชื่อ domain เดียวกันจะไม่สามารถเปิด port 80 สอง port ได้พร้อมกัน ทำได้แค่เพิ่ม SERVER Socket config เข้าไปอย่างที่เห็นข้างบนครับ (จะใช้ก็ตอนที่จะเปิดเฉพาะ IPv6 only ครับ)

  3. สั่ง Restart Web Service เป็นอันเรียบร้อยครับ
   sudo service lighttpd restart
  4. สามารถตรวจสอบผ่านคำสั่ง netstat ได้ดังนี้ครับ
   netstat -na | grep ":80"
 • การทดสอบในกรณียังไม่ได้จด DNS6 เราไม่สามารถพิมพ์ URL เป็น IPv6 ตรง ๆ บน Browser ได้ ถ้าจดแล้วสามารถทดสอบผ่าน http://ipv6-test.com/validate.php ดูได้ครับ