การตั้งค่า Interface IPv6 สำหรับเครื่อง CentOS/Redhat Server

“อยากให้ CentOS/Redhat Server เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร”

 • สำหรับวิธีเปิดใช้งาน IPv6 บน CentOS/Redhat จะขอยกตัวอย่าง CentOS 6.7 โดยทำการตั้งค่า Interface ในส่วนของ IPv6 ดังนี้
  1. เปิดไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/[interface-setting-file]
   sudo vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
  2. ทำการแก้ไขโดยเพิ่มในส่วนของ IPv6 Config ดังนี้ (xxx คือ censor นะครับ)
   IPV6INIT="yes"
   IPV6ADDR=2001:xxxxxxx:34
   IPV6_DEFAULTGW=2001:xxxxxxx::1
   
  3. สั่ง Restart เครื่องเป็นอันเรียบร้อยครับ (ในกรณีที่เป็น CentOS 6 สั่ง sudo service network restart ก็ได้ครับ)
   sudo reboot
  4. สามารถตรวจสอบผ่านคำสั่ง ifconfig ได้ดังนี้ครับ
   ifconfig
 • อย่าลืมตรวจสอบ Firewall ด้วยนะครับ แต่โดยปกติ CentOS จะมี Firewall ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง ในกรณีที่ไม่ได้ Disable Firewall ให้เข้าไปแก้ได้ที่
  sudo /etc/sysconfig/ip6tables
 • ในกรณีที่ใช้ Shorewall ลองศึกษาเพิ่มเติมดูครับว่าต้องแก้ไขอย่างไร