การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Nginx Web Server สำหรับ Ubuntu Linux

“อยากตั้งค่า Nginx Web Server ให้เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร”

 • สำหรับวิธีเปิดใช้งาน IPv6 บน Nginx จะขอยกตัวอย่างบน Ubuntu ซึ่งจริง ๆ แล้วสามารถตั้งเป็น IPv6 only ก็ได้ แต่ในที่นี่จะตั้งให้สามารถใช้ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6
  1. เปิดไฟล์ /etc/nginx/site-available/[site-file]
   sudo vim /etc/nginx/site-available/psu-v6
  2. ทำการแก้ไขโดยเพิ่มในส่วนของ IPv6 Config ดังนี้ (เพิ่มเฉพาะตัวสีแดงนะครับ)
   server {
    listen [::]:80; 
    ...
   }
  3. สั่ง Restart Web Service เป็นอันเรียบร้อยครับ
   sudo /etc/init.d/nginx restart
  4. สามารถตรวจสอบผ่านคำสั่ง netstat ได้ดังนี้ครับ
   netstat -na | grep ":80"
 • การทดสอบในกรณียังไม่ได้จด DNS6 เราไม่สามารถพิมพ์ URL เป็น IPv6 ตรง ๆ บน Browser ได้ ถ้าจดแล้วสามารถทดสอบผ่าน http://ipv6-test.com/validate.php ดูได้ครับ