การตั้งค่า Interface IPv6 สำหรับเครื่อง Ubuntu Server

“อยากให้ Ubuntu Server เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร”

 • สำหรับวิธีเปิดใช้งาน IPv6 บน Ubuntu จะขอยกตัวอย่าง Ubuntu 14.04 โดยทำการตั้งค่า Interface ในส่วนของ IPv6 ดังนี้
  1. เปิดไฟล์ /etc/network/interfaces
   sudo vim /etc/network/interfaces
  2. ทำการแก้ไขโดยเพิ่มในส่วนของ IPv6 Config ดังนี้ (xxx คือ censor นะครับ)
   iface eth0 inet6 static
       pre-up modprobe ipv6
       address 2001:xxxxxxxx:101
       netmask 64
       gateway 2001:xxxxxxxx::1
   
  3. สั่ง Restart เครื่องเป็นอันเรียบร้อยครับ
   sudo reboot
  4. สามารถตรวจสอบผ่านคำสั่ง ifconfig ได้ดังนี้ครับ
   ifconfig
 • อย่าลืมตรวจสอบ Firewall ด้วยนะครับ แต่โดยปกติ Ubuntu จะไม่มี Firewall ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง อาจจะต้องระวังในกรณีที่ Gateway ของหน่วยงานยังไม่ได้ตั้งค่า IPv6 Firewall อาจโดน ssh จากข้างนอกได้ครับ (ลองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shorewall IPv6 หรือ ip6tables ดูครับ) ซึ่งจะมีผลกับเครื่องที่จดชื่อแล้วซะมากกว่า เพราะจะให้ Scan หา IPv6 เยอะ ๆ เพื่อจะเข้าผ่าน IPv6 ตรง ๆ น่าจะลำบากอยู่