กิจกรรม2559

ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT (CoP PSU IT) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2559

ดังนี้

23 ธ.ค. 58    KM ประชุม/เสวนา กลุ่มผู้ดูแลระบบเครือข่าย (เลื่อนไม่มีกำหนด)
13 ม.ค. 59    KM ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ลินุกซ์และโอเพนซอร์ส
24 ก.พ. 59    KM ประชุมเชิงปฏิบัติการ โอเพนซอร์สสัญจรวิทยาเขต ปัตตานี
22 มี.ค. 59    KM ประชุมเชิงปฏิบัติการ โอเพนซอร์สสัญจรวิทยาเขต ตรัง
25 เม.ย. 59    KM ประชุมเชิงปฏิบัติการ โอเพนซอร์สสัญจรวิทยาเขต ภูเก็ต (ยกเลิก)
27 เม.ย. 59    KM ประชุมเชิงปฏิบัติการ โอเพนซอร์สสัญจรวิทยาเขต สุราษฎร์ (ยกเลิก)
24-25 พ.ค. 59  KM ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ Linux LPI101 (ยกเลิก)
17 มิ.ย. 59    KM ประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ดูแลห้องบริการคอมพิวเตอร์
26 ก.ค. 59    KM ประชุมเชิงปฏิบัติการ Linux Containers

รายการเพิ่มเติม
22 – 23 ส.ค. 59 KM ประชุมเชิงปฏิบัติการ Web Security Workshop

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.