วิธีเชื่อมต่อ PostgreSQL จาก python

ในการเชื่อมต่อกับ PostgreSQL จาก Python นั้น จะต้องใช้ Package ‘psycopg2’ คำสั่งในการติดตั้งคือ วิธีการเรียกใช้จาก python import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import psycopg2 from IPython.display import display, HTML # used to print out pretty pandas dataframes import matplotlib.dates as dates import matplotlib.lines as mlines %matplotlib inline plt.style.use(‘ggplot’) # specify user/password/where the database is … Read more

python #02 – ติดตั้ง Tensorflow และ Keras

ต่อจาก python #01 – ติดตั้ง jupyter notebook บน Windows ต่อไปเราจะใช้ Machine Learning Library “Tensorflow” และใช้ “Keras” ซึ่งเป็น High-level Neuron Network API ซึ่งจะไปเรียกใช้ Backend คือ Tensorflow อีกชั้นหนึ่ง จาก jupyter notebook ทำตามขั้นตอนต่อไปนี 1.  คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อติดตั้ง Tensorflow 2.  คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อติดตั้ง Keras จะได้ผลประมาณนี้ สร้าง Neural Network ด้วย Keras เริ่มจาก import ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ Models และ Layers สมมุติเราจะสร้าง Model แบบนี้ เสร็จแล้วก็ต้อง … Read more

python #01 – ติดตั้ง jupyter notebook บน Windows

jupyter Notebook เป็น Open Source Web Application ให้เราสามารถเขียนภาษา python ได้ง่ายขึ้น สามารถ Share ได้ด้วย และยังสามารถใส่คำอธิบาย (Markdown) ได้ด้วย ติดตั้งลงในเครื่องส่วนตัวได้ ในบทความนี้ แสดงวิธีติดตั้งและใช้งานบน Microsoft Windows ดังนี้ 1. ขั้นแรก ต้องมี Python ก่อน (หมายเหตุ: ณ เวลานี้ 27/11/61 รุ่นล่าสุดคือ 3.7.1 แต่เนื่องจากจะแนะนำการใช้งาน Tensorflow, Keras จึงยังต้องเลือกใช้ Python 3.6.7) https://www.python.org/ftp/python/3.6.7/python-3.6.7.exe เมื่อติดตั้งแล้ว ควร Restart เครื่องสักหนึ่งครั้ง 2. ติดตั้ง pip ซึ่งใช้ในการติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆเปิด Windows Console (กดปุ่ม Win + R) … Read more