Photoshop Filter Vanishing point

สำหรับ Blog นี้ เป็นการใช้ Filter =>Vanishing point ในกรณีที่เรามีภาพกำแพง ผนัง พื้นผิว ที่เป็นมุมเฉียง เอียง มุมข้าง เรียกยังไงดี ^^ เอาเป็นว่าดูตามภาพตัวอย่างละกันครับ

เริ่มต้นการเตรียมภาพจะมี 2 ภาพด้วยกันครับ Layer เป็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ Background เป็นภาพกำแพง

เลือกเครื่องมือ Rectangular Marquee Tool

ทำการ selection ให้คลุมป้าย No smoking (อย่าลืมเลือก Layer ให้ถูกต้องด้วยนะ) กด Ctrl-x ตัดภาพไว้ก่อน

เลือกเมนู Filter => Vanishing Point

จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ ทำการเลือกดังภาพ ให้ครบทั้ง 4 มุมครับ

พอเลือกครบทั้ง 4มุม จะได้ grid ดังภาพ

กดปุ่ม Ctrl+v นำภาพป้ายที่เราตัดไว้

จากนั้นเลื่อนภาพป้ายไปไว้ใน Grid ที่เราสร้างไว้ ลองเลื่อนในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK ได้เลยครับ

จะได้ผลลัพธ์ตามภาพเลยครับ ลองเล่นกันดูนะครับ