Photoshop การย่อหน้าตัวอักษรตาม Pen Tool

หลังจากเปิดภาพขึ้นมา ผมอยากจะเพิ่มตัวอักษรทางด้านขวาของภาพ โดยอยากให้ย่อหน้าเป็นไปตามภาพบ้านของน้องครับ ให้ไปที่เครื่องมือ Pen tool วาดเส้นตามที่เราต้องการ ในภาพนี้จะวาดให้ย่อหน้าตามบ้านและชามข้าวของน้องครับ เลือกที่เครื่องมือ Horizontal Type Tool ไว้พิมพ์ตัวอักษร จากนั้นไป click ในเส้นที่เราสร้างเอาไว้จะได้ดังภาพ (ขนาด font อาจไม่เท่ากันลองปรับให้เหมาะสมตามความต้องการครับ) การจัดตัวอักษรจะอยู่ใน Paragraph ในกรณีนี้ผมจะเลือกตามภาพครับ ลองปรับกันตามต้องการครับ จะชิดซ้าย ชิดขวา กึ่งกลาง ลองกรอกข้อความให้ครบดูครับ ก็จะได้แบบในภาพครับ (เส้นที่สร้างจาก pen tool ในภาพ ตอนที่เรา Exportไปใช้งาน จะไม่ติดไปด้วยครับ) เป็นอันเรียบร้อยครับ