ครบรอบ 7 ปี Web Blog sysadmin.psu.ac.th จัดกิจกรรม CoP PSU IT

กิจกรรมที่ 1
ในวาระเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน ครบรอบ 7 ปี Web Blog sysadmin.psu.ac.th ผมจัดกิจกรรมเล่าเรื่อง ผมเพิ่ม category ชื่อ “Share and Tell” ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้พวกเรามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทำ ทั้งในหน้าที่ ขอช่วย และ งานอดิเรก อย่างใดก็ได้ เป็นสิ่งที่ “คิดว่าจะทำ” “กำลังทำอยู่” หรือ “ทำเสร็จแล้วและใช้งานอยู่” ก็ได้ และมีความคิดอยากมานั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน

เขียน Blog จะได้รับค่าตอบแทนมูลค่า 300 บาท/คน/เรื่อง สำหรับผู้ที่ส่งเรื่องเข้ามา 20 คนแรกเท่านั้น ขยายเวลารับเรื่องไปจนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับงานที่เขียนในหัวข้อ “Share and Tell” เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จะได้นำไปจัดกิจกรรม “CoP PSU IT Share and Tell ครั้งที่ 1” ใน จัดงานในวันที่ 22 มกราคม 2563

ข้อกำหนดสิ่งที่เขียน (หรือจะเรียกว่า แนวทางเขียนให้เป็น pattern เดียวกัน 555)

ตั้งชื่อ Blog ด้วยชื่องาน และ เขียนไว้ในเว็บไซต์นี้
1.ชื่องาน (โครงงาน)
เช่น โปรแกรม micro:bit ทำรถบังคับ
เช่น พัฒนาโปรแกรม … สำหรับ ….
2.เป้าหมายของงานที่ทำ
เช่น จะได้เป็นอะไรออกมา ใช้ทำอะไร
3.สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน (โครงงาน)
เช่น ต้องมีอุปกรณ์ใดบ้าง ใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้าง ทำงานบน linux หรือ Windows ทำงานในเครื่อง server เดียว หรือ บน Cloud
4.บรรยายสรุปสั้น ๆ ว่า ต้องใช้อะไรบ้างและทำอย่างไร (ไม่ต้องลงขั้นตอนละเอียด)
5.อื่น ๆ อยากบอกอะไรเพิ่มเติม เขียนเพิ่มได้

กิจกรรมที่ 2 ในทุกเดือนจะมี Lucky Draw จับรางวัลมูลค่า 500 บาท 1 รางวัล สำหรับงานเขียนในหัวข้อ category ต่าง ๆ ตามปรกติ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในปีนี้ เพื่อให้พวกเราฝึกฝนการแลกเปลี่ยนความคิด ฝึกฝนการเขียน และ สนุกไปกับการจัดกิจกรรม CoP PSU IT ตลอดทั้งปีและต่อ ๆ ไปครับ

ขอบคุณครับ
วิบูลย์

2 thoughts on “ครบรอบ 7 ปี Web Blog sysadmin.psu.ac.th จัดกิจกรรม CoP PSU IT”

  1. เท่าที่นึกออก แต่คงไม่ได้เขียน

    * SmartParty 2019
    * HosQ Mobile App 2018
    * SmartMedPSU-Mobile App 2019

Comments are closed.