การแก้ไข Certificate สำหรับ Apache Web Server (Ubuntu 14.04 LTS)

“อยากแก้ Certificate บน Linux Apache Server ทำอย่างไร” ในกรณีที่มีไฟล์ Certificate อยู่แล้วให้ทำการวางไฟล์ Certificate ใหม่ทับแล้วสั่ง Restart Apache Server เป็นอันเสร็จครับ (สำหรับการเปลี่ยน Certificate มีแค่ขั้นตอนนี้จบเลยครับ) ในกรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้ง https รวมถึง Certificate ให้ทำการติดตั้ง https ก่อนดังนี้ sudo a2enmod ssl sudo a2ensite default-ssl จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ sudo service apache2 restart ทำการวางไฟล์ Certificate ไว้ในตำแหน่งที่ Apache สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่ที่นี้ผมจะวางไว้ที่ /etc/apache2/cer ทำการแก้ไขไฟล์ default-ssl.conf ดังนี้ sudo vim /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf โดยส่วนที่ทำการเปลี่ยนแปลงจะทำการเปลี่ยน 3 บรรทัดดังนี้ SSLCertificateFile … Read more

การแก้ไข Certificate สำหรับ Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

“อยากแก้ Certificate บน Windows Server 2008 ขึ้นไป ทำอย่างไร” เนื่องจาก Windows 2008 R2 ขึ้นไป มีการตั้งค่าคล้ายคลึงกันจึงขอยกตัวอย่างที่เป็น Windows Server 2008 R2 เท่านั้นครับ วิธีการเปลี่ยนให้เข้าไปยัง IIS ในเครื่อง Windows Server 2008 R2 เลือกชื่อเครื่องจากนั้นเลือกหัวข้อ Server Certificates ทางด้านขวาดังนี้ ในกรณีที่เคยมี Certificate เก่าอยู่แล้ว (ต้องการเปลี่ยน Certificate) ให้ดำเนินการ Remove ออกก่อนดังรูป จากนั้นทำการ Restart เครื่อง (ถ้ายังไม่เคยใส่ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย) ในกรณีที่ยังไม่เคยมี Certificate ให้ทำการ Import ดังรูป จากนั้นทำการเลือก Web Site ที่ต้องการเปลี่ยน Certificate ในกรณีที่ยังไม่มี https ให้กด … Read more

การแก้ไข Certificate สำหรับ Windows Server 2003 R2

“อยากแก้ Certificate บน Windows Server 2003 R2 ทำอย่างไร” วิธีการเปลี่ยนให้เข้าไปยัง IIS ในเครื่อง Windows Server 2003 R2 จากนั้นเลือกเครื่องกด + เข้าไปเรื่อย ๆ ในหัวข้อ Web Sites และเลือก Web Site ที่ใช้งาน คลิกขวาเลือก Properties เข้าไปยังหน้าจัดการ Certificate ดังรูป จากนั้นกด Next เพื่อทำการ Import Certificate เข้าสู่ IIS ในกรณีที่เคยมี Certificate เก่าอยู่แล้วจะต้องทำการ Remove Certificate เก่าออกก่อนดังนี้ (ถ้ายังไม่เคยมีให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป) ในกรณีที่ยังไม่เคยมี Certificate ให้ดำเนินการ Import Certificate จากไฟล์ .pfx ดังนี้ เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีเปลี่ยน Certificate … Read more

วิธีการตรวจสอบระดับความปลอดภัยของ Certificate

“เราสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่า Certificate ที่ใช้อยู่มีความปลอดภัยเพียงพอ” ในกรณีนี้เหมาะกับท่านที่มี Certificate ที่ซื้อมาเอง หรือมีการ Trust กันภายในองค์กร ในกรณีที่เป็น Self Sign Certificate แบบออกเอง ใช้เองไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ (เพราะไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วครับ) ใครต้องการเปลี่ยนไปใช้ Public Certificate ต้องตรวจสอบก่อนครับว่าเข้าเงื่อนไขของ Certificate นั้นหรือเปล่า เช่น *.psu.ac.th ถ้าเป็น www.cc.psu.ac.th อันนี้ใช้ไม่ได้ครับ ปกติเราสามารถตรวจสอบง่าย ๆ ได้อยู่แล้วผ่าน Browser ที่ใช้อยู่ ยกตัวอย่าง Chrome สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ https://support.google.com/chrome/answer/95617?hl=th สำหรับ Certificate ที่แนะนำจะเป็น SHA-2 ขึ้นไป ซึ่งไม่แนะนำ SHA-1 เพราะไม่แข็งแรงพอ และจะสิ้นสุดระหว่างในปี 2016-2017 นี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://community.qualys.com/blogs/securitylabs/2014/09/09/sha1-deprecation-what-you-need-to-know ในส่วนของ Windows Server สามารถตรวจสอบโดยการเข้า IIS จากนั้นกดดูในส่วนของ Certificate ในส่วนของ … Read more

ตรวจสอบความปลอดภัย web server https โดย Qualys

“จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า Web Server ที่ให้บริการ https มีความปลอดภัยเพียงพอ” บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานและการอ่านค่าคร่าว ๆ ของ Web Qualys ดังนี้ เข้า Web Site https://www.ssllabs.com/ssltest จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Domain Name ที่ต้องการตรวจสอบ ถ้าไม่ต้องการให้โชว์ผลขึ้น Score Board ประจานให้ทั่วโลกเห็น(อันนี้ห้ามคนอื่นกดไม่ได้นะครับ) ให้ติก Do not show the results on the boards จากนั้นกด Submit จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบประมาณ 1-2 นาที โดย Web Site ที่สามารถตรวจสอบได้ต้องสามารถเข้าถึงจากภายนอกเท่านั้น จากนั้นจะปรากฎหน้าผลลัพธ์ในรูปแบบ Overall Rating ดังนี้ ในส่วนแรกคือ Summary อธิบายเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้ Overall Rating :  จะเป็นตัวบอกคร่าว ๆ ว่า … Read more