ได้นามบัตรมา จะแปลงเป็น Google Contact ได้อย่างไร

เจ้านายได้นามบัตรมามากมาย ครั้นจะต้องพกไปไหนมาไหนตลอดคงไม่สะดวก ค้นหาก็ยาก เลขาอย่างเราจะช่วยอย่างไรดี ?

ขั้นตอนการมอบหมาย (Delegate) การจัดการ Contact ให้เลขา

 1. จาก Google Mail คลิก Apps แล้วคลิก Contact
 2. คลิก More
  คลิก Manage Delegation Settings
 3. ใส่ email address ของเลขา แล้วคลิก Send
 4. จาก Google Drive Apps บน Smart Phone เปิด Folder ที่ตกลงกันไว้
 5. แล้วคลิก +
  เลือก Upload ภาพนามบัตร
 6. เลขา สามารถดูภาพจาก  Google Drive
 7. คลิก Shared with me
  เปิด Folder ที่ตกลงกันไว้
 8. คลิก Apps
  แล้วคลิก Contact
 9. คลิก ชื่อของเจ้านาย(ใต้ Delegated Contacts)
  แล้วคลิก NEW CONTACT
 10. ใส่ชื่อ และรายละเอียดต่างๆ
  แล้วคลิก Saved Now