วิธีใช้งาน PSU Email ด้วยโปรแกรม Mozilla Thunderbird

แสดงขั้นตอนการใช้ PSU Email ด้วยโปรแกรม Mozilla Thunderbird ทีละขั้นตอนตั้งแต่การดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นล่าสุดมาใช้ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ และการตั้งค่าภาษาไทยที่ถูกต้อง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.