DevToys รวมเครื่องมือใช้บ่อยของโปรแกรมเมอร์

เคยมั้ยครับ

ได้ข้อมูลรูปแบบ JSON มาอยากจัดรูปแบบให้อ่านได้ง่าย (ค้น google หาเว็บจัดรูปแบบ)

อยาก Decode JWT ออกมาดูก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมอ่านค่า (ค้น google หาเว็บ Decode)

อยากทดสอบ Regex ที่เขียนว่าถูกต้องหรือไม่ (ค้น google หาเว็บทดสอบ)

ฯลฯ

https://devtoys.app/

DevToys คือ ซอฟแวร์ที่รวมเอา Utility ที่เหล่า Dev ใช้งานบ่อยๆเอาไว้ที่เดียวกัน ในรูปแบบ Windows App ทำให้สะดวกต่อการเรียกใช้งานมากครับ และที่สำคัญฟรี เพราะพัฒนาขึ้นโดย Community ของ Dev ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows แล้วรู้สึกว่าขาดสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ (แนวคิดคล้ายๆกับ PowerToys ชื่อยังล้อกันมาด้วย)

โดยโปรแกรมนี้ก็จะมีเมนูที่แบ่งหมวดหมู่แยกไว้ตามแต่ละประเภท ดังรูป

เมื่อเราคลิกเข้าไปในแต่ละเมนู ก็จะมี UI ที่เรียบง่าย สามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้ทันที

ตัวอย่างการใช้งาน