Blazor Server Application : วิธีการ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ XML

แนะนำวิธีการ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ XML วิธีการเขียน Code1) สร้าง Folder xml สำหรับเก็บไฟล์ xml ในกรณีนี้อยู่ใน (wwwroot/files/xml) 2) สร้าง Razor Component ชื่อ ExportXML.razor ในกรณีนี้อยู่ใน (Pages/ExportXML.razor)3) จากนั้นเขียน Code ดังนี้ 4) ผลลัพธ์จากการ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ XML 4.1) กรอกข้อมูล และกดปุ่ม Export XML 4.2) จะได้ไฟล์ person.xml 4.3) เมื่อเปิดไฟล์ person.xml จะแสดงข้อมูล ดังนี้

Blazor Server Application : การสร้างรูปภาพลายเซ็นโดยวิธีการพิมพ์ข้อความ

แนะนำวิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นโดยวิธีการพิมพ์ข้อความ วิธีการเตรียมฟอนต์1) เข้าเว็บไซต์ https://www.f0nt.com/release/worasait/2) ดาวน์โหลด ฟอนต์ Worasait (worasait.ttf) วิธีการเขียน Code1) ติดตั้ง NuGet ชื่อ System.Drawing.Common2) สร้าง Folder ชื่อ files สำหรับเก็บไฟล์ฟอนต์ ในกรณีนี้อยู่ใน (wwwroot/files/worasait.ttf) 3) สร้าง Razor Component ชื่อ SignatureType.razor ในกรณีนี้อยู่ใน (Pages/SignatureType.razor)4) จากนั้นเขียน Code ดังนี้ 5) ผลลัพธ์จากการสร้างรูปภาพลายเซ็นโดยวิธีการพิมพ์ข้อความ หมายเหตุ: วิธีการเปลี่ยนสีภาพลายเซ็น1) graphics.DrawString(Txt, oFont, Brushes.Black, 0, 0);2) เปลี่ยนจาก Brushes.Black เป็นสีที่ต้องการ เช่น Brushes.Red เป็นต้น

มาลองสร้าง Website ด้วย Google Site แบบง่ายๆกันดีกว่า

ใครจะไปคิดว่าการสร้าง Website จาก Google Site จะง่ายขนาดนี้ ถ้าอยากรู้ว่าต้องเริ่มยังไงมาดูกันเลย ขั้นตอนที่ 1. เริ่มจากไปที่ https://sites.google.com จะมี Template ให้เลือกใช้หรือ จะสร้างหน้า Website ขึ้นมาเองก็ได้นะ มาลองดูกันเลย ขั้นตอนที่ 2. หลังจากที่เราได้โครงสร้างของ Website ของเรามาแล้ว เราต้องทำการตั้งชื่อ Website ของเราก่อน โดยสามารถเปลี่ยนชื่อได้จากรูปเอกสารมุมซ้ายบน นอกจากการเปลี่ยนชื่อ Website แล้วนั้น เรายังสามารถเปลี่ยนโลโก้ได้อีกด้วย แต่ข้อสำคัญของการจะเผยแพร่ / publish Website ของคุณนั้น ต้องมีหน้า Website 2 หน้าขึ้นไป ขั้นตอนที่ 3. หลังจากที่เราแก้ไขชื่อ และโลโก้ แล้วเรายังสามารถปรับแก้ไขเนื้อหาที่เราต้องการจะมานำเสนอ หรือเพิ่มลงบน Website ได้เองอีกด้วย โดยใช้เครื่องมือทางด้านขวามือที่ Google Site ได้มีไว้ให้ ลากสิ่งที่ต้องการใช้มาวางในพื้นที่ที่ต้องการได้เลย ขั้นตอนที่ 4. … Read more