ทดสอบเชื่อมต่อ OAuth2 ด้วย Postman Chrome Extension

ต้องการทดสอบใช้งาน OAuth2 แต่ยังไม่รู้เลยว่าต้องเขียนโปรแกรมยังไง

             แม้สุดท้ายแล้วถ้าเขียนโปรแกรมก็ทำได้เหมือนกัน แต่ถ้าต้องการทดสอบเบื้องต้นว่ามันใช้งานได้หรือเปล่า หรือต้องการทดสอบอะไรบางอย่างก็สามารถใช้งาน Google Extension ที่เรียกว่า Postman ได้เลยครับ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ซึ่งก่อนอื่นต้องทำการติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนจาก Link : https://sysadmin.psu.ac.th/2017/04/23/postman-chrome-extension/

 

  • เปิดโปรแกรมผ่านหน้า Apps -> chrome://apps

  •  ตัวอย่างการเชื่อมต่อแบบ Client Credential 

  • จากนั้นทำการกรอกรายละเอียด ซึ่งรายละเอียดทางผู้ดูแลจะแจ้งให้ทราบเมื่อขอเปิดใช้บริการ

  • จะได้ access_token ไปใช้งาน โดยจากตัวอย่างจะเห็นว่ามีระยะเวลาหมดอายุ 3600 วินาที หรือ 1 ชม.นั่นเอง ส่วนคำว่า bearer เป็นชนิดของ Token ซึ่งชนิดมีผลต่อรูปแบบความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ซึ่งจะไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด ลองไปศึกษาดูครับ

 

              ในส่วนของ OAuth2 แบบอื่น ๆ ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://sysadmin.psu.ac.th/2017/04/23/what-is-oauth2/ รวมถึงตัวอย่างการเชื่อมต่อ OAuth2 กับ UserGrid ได้ที่ https://sysadmin.psu.ac.th/2017/04/19/auth-role-usergrid/

======================

References :

[1] https://sysadmin.psu.ac.th/2017/04/23/postman-chrome-extension/

[2] https://sysadmin.psu.ac.th/2017/04/23/what-is-oauth2/

[3] https://sysadmin.psu.ac.th/2017/04/19/auth-role-usergrid/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.