การติดตั้ง Postman

โปรแกรม Postman เป็นโปรแกรมสำหรับทดสอบเรียกใช้ Rest Web Service และทดสอบ OAuth

             โปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการทดสอบใช้งาน Rest และ OAuth  ตัวหนึ่งมีชื่อว่า Postman ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้ทั้ง Windows, Linux และ Mac ซึ่งเมื่อก่อนจะเป็น Extension ของ Google Chrome แต่หลังจาก Chrome Update ครั้งใหญ่ได้มีเปลี่ยนเป็นโปรแกรมติดตั้งแยกเฉพาะ โดยมีวิธีติดตั้งดังนี้
1) ทำการ Download โปรแกรม ที่นี่ https://www.getpostman.com/downloads/

2) ทำการติดตั้ง Postman

3) จากนั้นจะปรากฏหน้า Login ถ้า Login ก็จะมีระบบช่วยจำค่าต่าง ๆ ที่เคยตั้งไว้ แต่ถ้าไม่ต้องการ Login ก็กดตามรูปเลยครับ

4) จะได้หน้าตาโปรแกรมดังรูป

5) ตัวอย่างการเรียกใช้งานเราสามารถใช้ URL ที่ต้องการเพื่อเรียกใช้ โดยสามารถใส่ Header,GET,POST และ Reset Web Service ดังรูป

6) ตัวอย่าง Option ในส่วนของ Authorization จะมีให้เลือกมากมายกว่า Version ก่อน ๆ


ในตอนต่อไปก็จะมาทดสอบใช้ Postman ในการทดสอบการใช้งาน OAuth2 กันครับ