สร้าง Bootable USB Drive ด้วยโปรแกรม Rufus for Windows

บทความนี้แนะนำวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการด้วย USB Drive ที่ลงโปรแกรมให้สามารถ Boot ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 3.13 แล้ว ก็มาอัปเดตอีกสักครั้ง ตัวอย่างนี้คือทำ Bootable USB Drive Ubuntu 20.04 Desktop 64 bit ครับ

ขั้นตอน

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์นี้ https://rufus.ie/
  2. ได้ไฟล์ rufus-3.13.exe มา ให้คลิกเปิด (Open)
  3. จะมีถามย้ำจาก Windows ให้ยืนยัน Yes
  4. จะมีถามจากโปรแกรมว่าจะยอมให้มีการตรวจเช็คเวอร์ชั่นใหม่ ๆ หรือไม่ ให้ยืนยัน No ไม่จำเป็น
  5. จะได้หน้าต่างโปรแกรม หากเสียบ USB Drive ไว้ ก็จะแสดงรายการขึ้นมาว่า เดิมเป็นอะไร
  6. ให้คลิก SELECT เพื่อเลือก .iso file เช่น ubuntu-20.04.1-desktop-amd64.iso
  7. ให้คลิก START เพื่อทำการสร้าง Bootable USB Drive ในตัวอย่างคือ Ubuntu 20.04 Desktop 64 bit
  8. ไฟล์ rufus-3.13.exe จะอยู่ใน Downloads จะใช้ครั้งต่อไปก็แค่คลิกเปิด (Open) หรือจะย้ายไปไว้ใน Desktop ก็ได้