ติดตั้ง Ubuntu Desktop 20.04

ขอแนะนำวิธีการติดตั้ง Ubuntu Desktop เพื่อเตรียมใช้เล่าเรื่องราวในตอนต่อ ๆ ไป เพื่อให้เห็นภาพว่า เราสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ที่เป็น Graphic User Interface ได้อย่างง่าย ๆ เลือก minimal installation ให้มีแค่ Firefox Web Browser

ขั้นตอน

 1. นำ USB Drive ที่มี Ubuntu Desktop ไป Boot ที่โน้ตบุ๊ค
 2. หน้าต่างแรก จะมีคำถามให้เลือก เลือก Install Ubuntu
 3. ค่า Keyboard layout ใช้ค่า default คือ English 
 4. จะเลือกติดตั้งแบบ Minimal installation
 5. เครื่องนี้พร้อมให้ล้างฮาร์ดดิสก์ได้ ก็จะเลือก Erase disk and install Ubuntu
 6. กด Continue เพื่อยืนยันติดต้้งลงฮาร์ดดิสก์ได้
 7. เลือกชื่อเมือง Bangkok
 8. ตั้งชื่อผู้ใช้ ชื่อเครื่อง ชื่อ username และ password
 9. เริ่มติดตั้ง  รอ
 10. เมื่อเสร็จ คลิก Restart Now
 11. ดึง USB Drive ออก แล้วกด Enter
 12. เมื่อ Boot เข้าได้สำเร็จ จะมีหน้าต่างให้เลือก username ที่ใช้
 13. ในครั้งแรกที่เข้าใช้ จะมีตัวเลือกว่า จะใช้ user แบบ Single Sign-On ของ Ubuntu หรือ จะใช้อย่างอื่นก็เลือกเอา หรือจะไม่ทำอะไรก่อน ก็คลิก Skip
 14. คลิก Next อีก 2 หน้าต่าง


 15. หน้านี้ หากเรายอมให้ข้อมูล Location ก็คลิกปุ่มเพื่อสไลด์เปิด
 16. คลิก Done 
 17. จะมีหน้าต่าง Software Updater ให้คลิก Install Now
 18. ทุกครั้งที่จะมีการเพิ่ม/ลบโปรแกรม จะต้องให้ข้อมูลว่า เรามีสิทธิจัดการ โดยใส่รหัสผ่าน ทุกครั้ง
 19. รอให้ update เสร็จ
 20. เมื่อเสร็จ คลิก Restart Now
 21. เมื่อ Boot กลับเข้ามาในครั้งหลังนี้ ก็ใช้งานได้แล้ว โดยคลิกที่ปุ่ม 9 จุด เพื่อดูว่ามีอะไรให้ใช้งานบ้าง