สร้าง VM OpenNebula miniONE on KVM

หลังจากติดตั้ง server เสร็จแล้ว ตอนนี้ เรามาลองสร้าง VM กันสัก 1 ตัว หลักการคือ สร้าง image ที่เป็น disk เปล่า ๆ จากนั้นสร้าง VM Template ให้มาใช้ image นี้ และกำหนดค่า VM Template ให้เสร็จ แล้วสร้าง VM จาก VM Template นั้น ขั้นตอน สร้าง Image เปล่า สมมติตั้งชื่อว่า DISK8GB กำหนด Type คือ Generic storage datablock และเป็นแบบ Empty disk image กำหนดขนาด 8 GB สร้าง Image ที่เป็น CD-ROM … Read more

ติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 ใน VM ของ miniONE KVM

เป็นขั้นตอนสร้าง VM ที่เป็น Ubuntu Server 20.04 ใน VM ของ miniONE KVM ขั้นตอน เลือกใช้ภาษาอังกฤษในการติดตั้ง เลือก keyboard layout  ตั้งค่า IP Address แบบ static เลือก Interface name และ คลิก Edit IPv4 เลือก Method แบบ Manual ใส่ค่า IP Address ไปต่อ คลิก Done ไปต่อ คลิก Done ตั้ง Mirror address มาที่ http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu Storage configuration เลือก Use an entire disk  ไปต่อ คลิก … Read more

ติดตั้ง OpenNebula miniONE on KVM

เป็นวิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับสร้าง VM โดยเลือกใช้โปรแกรมชื่อ OpenNebula miniONE ซึ่งจะมีตัวเลือกว่า จะติดตั้งเพื่อใช้งานกับ Hypervisor ชนิดใด เช่น KVM, vCenter, LXD หรือ Firecracker เป็นต้น ในที่นี้เลือก KVM ขั้นตอน หลังจากเปิดเข้าใช้งาน Ubuntu Desktop เราจะต้องใช้ Terminal เพื่อทำคำสั่งต่าง ๆ โดยคลิกที่ไอคอน 9 จุด แล้วเลือก All ให้แสดงทุกโปรแกรม และเลือก Terminal ติดต้้ง openssh-server หากยังไม่ได้ติดตั้ง ด้วยคำสั่ง sudo apt install openssh-server พักหน้าต่าง Terminal ไว้ก่อน ตอนนีัเราจะไปดาวน์โหลด Opennebula miniONE โดยคลิกเปิดเบราว์เซอร์ Firefox และค้นหาคำว่า opennebula คลิกเลือก miniONE on … Read more

ติดตั้ง Ubuntu Desktop 20.04

ขอแนะนำวิธีการติดตั้ง Ubuntu Desktop เพื่อเตรียมใช้เล่าเรื่องราวในตอนต่อ ๆ ไป เพื่อให้เห็นภาพว่า เราสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ที่เป็น Graphic User Interface ได้อย่างง่าย ๆ เลือก minimal installation ให้มีแค่ Firefox Web Browser ขั้นตอน นำ USB Drive ที่มี Ubuntu Desktop ไป Boot ที่โน้ตบุ๊ค หน้าต่างแรก จะมีคำถามให้เลือก เลือก Install Ubuntu ค่า Keyboard layout ใช้ค่า default คือ English  จะเลือกติดตั้งแบบ Minimal installation เครื่องนี้พร้อมให้ล้างฮาร์ดดิสก์ได้ ก็จะเลือก Erase disk and install Ubuntu กด … Read more

สร้าง Bootable USB Drive ด้วยโปรแกรม Rufus for Windows

บทความนี้แนะนำวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการด้วย USB Drive ที่ลงโปรแกรมให้สามารถ Boot ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 3.13 แล้ว ก็มาอัปเดตอีกสักครั้ง ตัวอย่างนี้คือทำ Bootable USB Drive Ubuntu 20.04 Desktop 64 bit ครับ ขั้นตอน ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์นี้ https://rufus.ie/ ได้ไฟล์ rufus-3.13.exe มา ให้คลิกเปิด (Open) จะมีถามย้ำจาก Windows ให้ยืนยัน Yes จะมีถามจากโปรแกรมว่าจะยอมให้มีการตรวจเช็คเวอร์ชั่นใหม่ ๆ หรือไม่ ให้ยืนยัน No ไม่จำเป็น จะได้หน้าต่างโปรแกรม หากเสียบ USB Drive ไว้ ก็จะแสดงรายการขึ้นมาว่า เดิมเป็นอะไร ให้คลิก SELECT เพื่อเลือก .iso file เช่น ubuntu-20.04.1-desktop-amd64.iso ให้คลิก START เพื่อทำการสร้าง Bootable … Read more