[บันทึกกันลืม] วิธีทำให้ jupyter notebook สามารถ export to PDF ได้

บน OS ต้องติดตั้ง

apt-get install -y texlive-xetex texlive-fonts-recommended texlive-latex-recommended pandoc

แค่นั้น