[บันทึกกันลืม] วิธีทำให้ jupyter notebook สามารถ export to PDF ได้

บน OS ต้องติดตั้ง

apt-get install -y texlive-xetex texlive-fonts-recommended texlive-latex-recommended pandoc

แค่นั้น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.