โฆษณาคั่นรายการ Mirrors.psu.ac.th

ปัจจุบัน http://mirrors.psu.ac.th เป็น Mirrors ของ Distro ต่อไปนี้

 • archlinux
 • centos
  • fedora-epel จาก http://fedoraproject.org/wiki/EPEL
  • repoforge จาก http://repoforge.org/use/
 • debian
  • debian-backports
  • debian-cd
  • debian-multimedia
  • debian-security
  • debian-volatile
 • freebsd
 • gentoo
 • knoppix
  • knoppix-dvd
 • linuxmint-packages
  • linuxmint-iso
 • openbsd
 • opensuse
 • oraclelinux
 • pclinuxos
 • slackware
 • ubuntu
  • medibuntu
  • ubuntu-cdimages
  • ubuntu-releases

Mirror site สำหรับ Software สำหรับ Ubuntu/ Linux Mint  เช่น

 • PPAs
  • libreoffice โดย mirror จาก PPA sites ที่ http://www.ubuntuupdates.org/ppa/libreoffice
  • mozilla-security โดย mirror จาก PPA sites ที่ http://www.ubuntuupdates.org/ppa/ubuntu_mozilla_security
  • virtualbox โดย mirror จาก Oracle ที่ http://download.virtualbox.org/virtualbox/ ดูวิธีตั้งค่าได้ที่ http://www.ubuntuupdates.org/ppa/virtualbox.org_contrib

Mirror site สำหรับ software opensource เช่น

 • libreoffice
 • cran
 • cygwin

และ software ในชุดของ mozilla.org

 • mozilla
  • firefox
  • seamonkey
  • thunderbird

จบโฆษณาแต่เพียงเท่านี้ … ขอให้สนุกครับ