โฆษณาคั่นรายการ Mirrors.psu.ac.th

ปัจจุบัน http://mirrors.psu.ac.th เป็น Mirrors ของ Distro ต่อไปนี้ archlinux centos fedora-epel จาก http://fedoraproject.org/wiki/EPEL repoforge จาก http://repoforge.org/use/ debian debian-backports debian-cd debian-multimedia debian-security debian-volatile freebsd gentoo knoppix knoppix-dvd linuxmint-packages linuxmint-iso openbsd opensuse oraclelinux pclinuxos slackware ubuntu medibuntu ubuntu-cdimages ubuntu-releases Mirror site สำหรับ Software สำหรับ Ubuntu/ Linux Mint  เช่น PPAs libreoffice โดย mirror จาก PPA sites ที่ http://www.ubuntuupdates.org/ppa/libreoffice mozilla-security … Read more

ติดตั้ง LibreOffice 4.1 บน Ubuntu และ Linux Mint

Add repository โดย repository นี้ใช้ได้สำหรับ Ubuntu รุ่น Precise, Quantal, Raring และ Linux Mint ในรุ่นที่เทียบเคียงกัน เช่น ปัจจุบัน Linux Mint 15 ซึ่งเทียบเคียงได้กับ Ubuntu Raring เป็นต้น ด้วยคำสั่ง sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa เนื่องจากในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีไซต์ http://mirrors.psu.ac.th ซึ่งได้ทำการ mirror ไซต์ต่างๆ ที่จำเป็นไว้แล้วส่วนหนึ่ง รวมถึง repository ของ LibreOffice ด้วย ดังนั้น สามารถใช้งานได้ โดยการแก้แฟ้ม /etc/apt/sources.list.d/libreoffice-ppa-raring.list จากเดิม มีอะไรอยู่ให้แก้เป็นดังนี้ โดยหากเป็น Ubuntu รุ่นอื่นๆ ก็ให้เปลี่ยนคำว่า raring เป็นรุ่นที่ใช้งาน สำหรับ Linux Mint ก็ยังคงใช้รุ่นของ … Read more