การเชื่อมต่อ OAuth2 ด้วย WordPress

อยาก  Login ด้วย OAuth2 กับ WordPress ต้องทำอย่างไร

สำหรับตัวอย่างนี้จะทำการติดตั้งบน WordPress 5.1 ผ่าน Plugin Simple Single Sign On

  • หลังจากติดตั้ง WordPress เสร็จ เข้าหน้า Administrator แล้วทำการกด Install เพื่อเข้าไปยังหน้าติดตั้ง Extension เพิ่มเติม ทำการเพิ่มปลั๊กอินใหม่ดังรูป

  • ทำการค้นหา single sign on และทำการ Install Now

  • จากนั้นทำการกด Activate

  • จากนั้นทำการตั้งค่าโดยข้าม Step 1 ไปตั้งค่า Step 2 เนื่องจากได้มีการตั้งค่า WP OAuth Server ให้รองรับไว้อยู่แล้ว

  • หลังจากนั้นทำการทดสอบ Login โดยกดปุ่ม Single Sign On

เพิ่งเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานได้ แต่ยังเป็นแบบเลือกได้ว่าจะ Login แบบ Local หรือผ่าน OAuth โดยอาจจะทำเป็นปุ่มในหน้าแรกเพื่อให้กด Login ก็ได้เช่นกัน