ติดตั้ง Ubuntu Desktop 20.04

ขอแนะนำวิธีการติดตั้ง Ubuntu Desktop เพื่อเตรียมใช้เล่าเรื่องราวในตอนต่อ ๆ ไป เพื่อให้เห็นภาพว่า เราสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ที่เป็น Graphic User Interface ได้อย่างง่าย ๆ เลือก minimal installation ให้มีแค่ Firefox Web Browser ขั้นตอน นำ USB Drive ที่มี Ubuntu Desktop ไป Boot ที่โน้ตบุ๊ค หน้าต่างแรก จะมีคำถามให้เลือก เลือก Install Ubuntu ค่า Keyboard layout ใช้ค่า default คือ English  จะเลือกติดตั้งแบบ Minimal installation เครื่องนี้พร้อมให้ล้างฮาร์ดดิสก์ได้ ก็จะเลือก Erase disk and install Ubuntu กด … Read more