การตั้งค่า Interface IPv6 สำหรับเครื่อง CentOS/Redhat Server

“อยากให้ CentOS/Redhat Server เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร” สำหรับวิธีเปิดใช้งาน IPv6 บน CentOS/Redhat จะขอยกตัวอย่าง CentOS 6.7 โดยทำการตั้งค่า Interface ในส่วนของ IPv6 ดังนี้ เปิดไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/[interface-setting-file] sudo vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ทำการแก้ไขโดยเพิ่มในส่วนของ IPv6 Config ดังนี้ (xxx คือ censor นะครับ) IPV6INIT=”yes” IPV6ADDR=2001:xxxxxxx:34 IPV6_DEFAULTGW=2001:xxxxxxx::1 สั่ง Restart เครื่องเป็นอันเรียบร้อยครับ (ในกรณีที่เป็น CentOS 6 สั่ง sudo service network restart ก็ได้ครับ) sudo reboot สามารถตรวจสอบผ่านคำสั่ง ifconfig ได้ดังนี้ครับ ifconfig อย่าลืมตรวจสอบ Firewall ด้วยนะครับ แต่โดยปกติ CentOS จะมี Firewall ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง … Read more