Google Search Console Alert New owner for

เนื่องจากเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี ตามรายงาน สกมช. ที่https://www.ncsa.or.th/service-statistics.html โดยเว็บไชต์จำนวนหนึ่งในมหาวิทยาลัยได้เคยถูกโจมตีแล้ว และกำลังจะถูกโจมตีได้อีกมากด้วยยังคงมีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย[มอ 011/67-ว011]แนวปฏิบัติในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (23 เม.ย. 67)https://docs.psu.ac.th/view/2b962109-f1d8-451e-a361-ca7ee053c9a2/ เอกสารแนบ แนวปฏิบัติในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://net.psu.ac.th/local/internet/Guidelines_for_PSU_Website_2024_v1.pdfเพื่อให้ได้ใช้แนวทางการตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง และผู้ดูแลเว็บไซต์ได้เร่งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เว็บไชต์ในมหาวิทยาลัยที่ได้ถูกโจมตีมักจะเป็นการวางหน้าโฆษณาและมีลิงก์ไปสู่เว็บไชต์พนันออนไลน์ด้วยพฤติกรรมของแฮคเกอร์เมื่อโจมตีเว็บไซต์สำเร็จ ต้องการให้หน้าเว็บไซต์ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่มีลิงก์พนันออนไลน์ โฆษณาไปให้ถึงผู้ใช้เว็บไซต์ได้จำนวนมากๆโดยใช้เครื่องมือของ Google Search ทีมงาน PSU CIRT ได้รับการแจ้งเตือน เมื่อเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัย .psu.ac.th จากการใช้เครื่องมื่อ Google Search Console ที่ https://search.google.com/search-console เพื่อให้ ผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนงาน ได้รับการแจ้งเตือนโดยตรง เพื่อแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนงานที่มี ชื่อโดเมนย่อยต่างๆ ของส่วนงาน หรือซับโดเมนพีเอสยู (Subdomain under psu.ac.th) ให้เลือกแบบ Domainและระบุชื่อโดเมนย่อยของส่วนงานที่ท่านรับผิดชอบ หรือหากเป็นชื่อเว็บไซต์ ที่มีชื่อระดับเดียวแล้วต่อด้วย .psu.ac.th ให้เลือกแบบ URL prefix และระบุชื่อเว็บไซต์เป็น URL … Read more

Ubuntu 24.04 LTS

Security Linux Ubuntu 14.04.6 LTS Ended Apr2024 ขอให้ผู้ใช้ OS Linux Ubuntu Server 14.04 เปลี่ยนรุ่น OS เนื่องจาก Ubuntu Server 14.04 ที่ได้ออกมาตั้งแต่ 17Apr2014 ได้ยุติบริการแก้ไขช่องโหว่มาตรฐาน (End of Standard Support) แล้วเมื่อครบ 5 ปี Apr2019 และผู้ใช้สามารถสมัคร Ubuntu Pro เพื่อใช้บริการ Expanded Security Maintenance (ESM) ขยายเวลาดูแลแพตช์ความปลอดภัยให้แพ็กเกจซอฟต์แวร์ต่างๆ ของระบบนานเป็น 10 ปี ก็ได้ยุติลงแล้วเมื่อ Apr2024 ที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้ใช้ OS Linux Ubuntu Server ได้เปลี่ยน OS ไปใช้รุ่น 22.04 LTS … Read more

[บันทึกกันลืม] K8S เอา node เดิม join กลับเข้ามาไม่ได้ เป็นปัญหาเพราะ CNI

ปัญหา: ในบางกรณี เราต้อง delete node ออกไป แต่บางที join กลับได้ แต่ ไม่สามารถ allocate pod ไปได้ แล้วพบว่า ให้ทำดังต่อไปนี้ กับ nodeX ที่มีปัญหา (ดูจาก subnet ที่ปรากฏ) ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ เริ่มจากไปที่ control plane แล้ว delete nodeX ออกไป แล้ว copy คำสั่งที่ได้มา หน้าตาประมาณนี้ จากนั้นไปที่ nodeX ก็จะใช้งานได้แล้ว Note: ถ้าพบปัญหา CNI อีก ให้ลองที่ node นั้น ด้วยคำสั่ง คาดหวังว่าจะได้ cni interface เกิดขึ้น จากการดูคำสั่ง

[บันทึกกันลืม] ปัญหา Kubernetes มี Disk Pressure แล้วทำให้ pods อยู่ในสถานะ Evicted ค้างจำนวนมาก

ปัญหา: เมื่อใช้คำสั่ง kubectl get pod -A แล้ว พบว่า มี pod แสดงสถานะ Evicted เป็นจำนวนมาก (จริง ๆ แล้วมีสถานะอื่นที่ไม่ใช่ Running จำนวนมาก) ตรวจสอบ: สันนิษฐานว่า Disk เต็ม ใช้คำสั่ง kubectl describe node | grep -i DiskPressure พบว่า KubeletHasDiskPressure แสดงว่า มีปัญหาอะไรสักอย่างกับ Storage และเมื่อดูด้วย kubectl logs -f pod/thepodname -n thenamespace พบว่า “attempting to reclaim ephemeral-storage” แนวทางการแก้ปัญหา: แต่ละ node ติดตั้งแบบแบ่ง Partition ให้ OS เป็น … Read more

วิธีซ่อนเวอร์ชัน Apache และ Linux (Ubuntu/Debian) OS จากส่วนหัว HTTP Headers

How to Hide Your Apache Version and Linux (Ubuntu/Debian) OS From HTTP Headers ด้วย (ร่าง) มาตรฐานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2567 และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Guideline) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) สำหรับการใช้งาน HTTP Response headers* ถูกใช้เพื่อส่งต่อนโยบายความปลอดภัยไปยังเบราเซอร์  ทำให้การเปิดเว็บไซต์ของเรามีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการกำหนดให้ Server Type ไม่แสดงข้อมูล เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและรุ่นของโปรแกรมเว็บไซต์ ที่ส่งผ่าน HTTP Response headers ที่ใช้งานผ่าน Apache2 เวอร์ที่สูงกว่า 2.4.8 มีวิธีซ่อนเวอร์ชัน Apache และ Linux (Ubuntu/Debian) OS จากส่วนหัว HTTP Headers ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 … Read more