ปัญหาการ Debug บางคำสั่งใน .NET Web Project (VS.NET 2013)

ในการพัฒนา web application ด้วย Visual Studio.NET 2013 ผู้พัฒนาบางท่าน อาจจะเคยเจอปัญหาเมื่อ debug ไปถึงบางคำสั่งแล้ว คำสั่งไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น หรือบางครั้งก็ไม่มีการ return ค่าออกมา ทั้ง ๆ ที่ค่าของข้อมูลถูกต้อง ซึ่งหากเจอปัญหานี้แล้ว ให้ลองสังเกตดังต่อไปนี้ เครื่องที่ใช้พัฒนาเป็น Windows 32 bit หรือ 64 bit ตรวจสอบแน่ใจแล้วว่าใช้งานคำสั่งได้ถูกต้อง และข้อมูลที่คำสั่งนี้นำไปประมวลผลมีความถูกต้องแล้ว ถ้าเครื่องที่ใช้เป็น Windows 64 bit ให้ทดลองทำตามดังนี้ คือ ไปที่เมนู TOOLS –> Options จะปรากฏหน้าต่าง…

การเรียกใช้งาน constructor จากอีก constructor ใน C#.NET

constructor คืออะไร constructor ก็คือ ฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้งาน เมื่อ object ถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งใน C#.NET  ก็คือฟังก์ชันที่ตั้งชื่อเป็นชื่อเดียวกับชื่อ class นั่นเอง   constructor มีประโยชน์อย่างไร ในการสร้าง object ขึ้นมา บางครั้งต้องมีการระบุค่าเริ่มต้นบางอย่างให้กับ object นั้น ซึ่ง constructor ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นตัวช่วยบังคับให้ต้องระบุค่าเริ่มต้นนี้ตอนสร้าง object นั่นเอง   ยกตัวอย่าง เช่น class Student { public Student(string studentID) { คำสั่งดึงข้อมูลนักศึกษาด้วย Student ID โดยใช้ข้อมูล Student ID…

การยกเลิก SMS ไม่พึงประสงค์/ SMS กวนใจ

เชื่อว่าหลายท่านคงเคยประสบกับปัญหากวนใจเรื่อง SMS ไม่พึงประสงค์ ที่ส่งมาโดยที่เราไม่ต้องการ และบางครั้ง SMS เหล่านี้ก็ยังคิดค่าบริการ ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้สมัคร หรือบางครั้งอาจจะสมัครโดยไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ตัว ดังนั้นในบทความนี้จะเสนอวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราสามารถยกเลิก SMS กวนใจเหล่านี้ออกไปบางส่วนได้ ถึงแม้จะไม่ทั้งหมด แต่ก็ช่วยบรรเทาความรำคาญลงไปได้บ้าง  โดยช่องทางที่จะแนะนำนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการให้บริการยกเลิก SMS ดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ กด *137 แล้วโทรออก ทำตามคำแนะนำจากเสียงตอบรับอัตโนมัติของแต่ละผู้ให้บริการเครือข่ายฯ รอรับ SMS แจ้งยกเลิก   ตัวอย่าง SMS ไม่พึงประสงค์ และ SMS ตอบกลับ  …

สร้าง Hadoop และ Spark Cluster เพื่องานด้าน Data Science ด้วย Google Cloud Dataproc + Datalab

จาก Ambari #01: ติดตั้ง Ambari Server , Ambari #02 ติดตั้ง Ambari Agent , Ambari #04 การสร้าง Hadoop ด้วย Ambari บน AWS และ GCP #01 วิธีการสร้าง Virtual Machine บน Google Cloud Platform จะเห็นได้ว่า ก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ อีกทั้ง หากต้องการใช้ PySpark ก็ต้องตามติดตั้ง Python Packages ต้องปรับค่ามากมาย และหากต้องการขยายระบบ ก็มีงานต้องทำอีกเยอะ ในบทความนี้ จะแนะนำอีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้งาน Google…

Puppeteer ควบคุมและบันทึกการใช้งาน chrome สำหรับ UI testing

Puppeteer เป็น Node library ที่มีชุดของ API สำหรับการควบคุม Google Chrome หรือ Chromium ผ่าน DevTool protocol ทำงานในรูปแบบ headless โดย default แต่สามารถกำหนดให้ทำงานแบบ full (non-headless) Chrome ได้  ที่สำคัญไม่ต้องทำงานผ่าน Web Driver อีกต่อไป puppeteer สามารถทำงานได้ทุกอย่างที่สามารถทำได้โดย manual บน browser เช่น สร้าง screenshots และ PDFs ของ page Automate…

Visual test automation : Appraise test page

จากบทความ Visual test automation ที่ได้กล่าวถึง Appraise ที่ใช้สำหรับทำการทดสอบการแสดงผลแบบอัตโนมัติในเบื้องต้น ตั้งแต่การติดตั้ง ตัวอย่าง test page, test fixture การเรียกใช้งานการทดสอบ และผลการทดสอบ บทความนี้จะมาลงรายละเอียดในการสร้าง test page Creating test pages Appraise สามารถกำหนดรูปแบบข้อกำหนดการทดสอบสำหรับการทดสอบส่วนแสดงผลได้ไม่ยุ่งยาก โดย Appraise จะทำการอ่านข้อมูลนำเข้า และ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จาก file ที่เขียนในรูปแบบ Markdown แล้วส่งต่อให้กับระบบทำการทดสอบ จากนั้นจะบันทึกภาพการแสดงผลที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบภาพการแสดงผลที่ได้จริงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยมีสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกำหนดสำหรับการทดสอบ 3 ส่วน คือ input expect output…

ขั้นตอนการติดตั้ง Django ด้วย Python3 บน Windows

ขั้นตอนการติดตั้ง Django ด้วย Python3 บน Windows ติดตั้ง Python จาก https://www.python.org/downloads/ เปิด cmd โดย Run As Administrator ใช้คำสั่ง python -m pip install django ทดสอบโดยใช้คำสั่ง python -m django –version สร้าง Project ด้วยคำสั่ง django-admin startproject mysite เข้าไปใน project “mysite” directory ด้วยคำสั่ง cd mysite ทดสอบ…

WordPress Custom Error page

เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผล error page ที่แสดงผลใน licensing.psu.ac.th จึงต้องหาทางแก้ไขการแสดง Error page 403 ใหม่ Plug in ชื่อ Custom Error Pages ติดตั้งแล้วเปิดใช้งานให้เรียบร้อย เพิ่มข้อความต่อไปนี้ในแฟ้ม .htaccess ErrorDocument 403 /index.php?status=403 ErrorDocument 401 /index.php?status=401 แต่เนื่องจากไซต์ที่แสดง error 403 ไม่ใช่ licensing.psu.ac.th แต่เป็น bahamut.psu.ac.th ซึ่งอาจจะมีหลายท่านเคยเจอข้อความประมาณ Forbidden You don’t have permission to access…

Stencil : Decorators

Component Decorator แต่ละ Stencil component จะต้องขึ้นต้นด้วย @Component() decorator เสมอ โดย import มาจาก @stencil.core package ซึ่งภายใต้ @Component() decorator สามารถกำหนด tag name และ styleUrl ของ component import { Component } from ‘@stencil/core’; @Component({ tag: ‘todo-list’, styleUrl: ‘todo-list.scss’ }) export class TodoList { … }…