ขั้นตอนการติดตั้ง Django ด้วย Python3 บน Windows

ขั้นตอนการติดตั้ง Django ด้วย Python3 บน Windows ติดตั้ง Python จาก https://www.python.org/downloads/ เปิด cmd โดย Run As Administrator ใช้คำสั่ง python -m pip install django ทดสอบโดยใช้คำสั่ง python -m django –version สร้าง Project ด้วยคำสั่ง django-admin startproject mysite เข้าไปใน project “mysite” directory ด้วยคำสั่ง cd mysite ทดสอบ runserver python manage.py runserver เปิด website: http://127.0.0.1:8000/ เดี๋ยวมาต่อเรื่อง การสร้าง App, การใช้ Database, การ Authentication และการสร้าง … Read more

วิธีใช้ Google Sheets เป็นฐานข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังระบบ โดยการใช้งานผ่าน Google API Client Library for Python

ต่อจาก วิธีการใช้ Google Sheets เป็นฐานข้อมูล การใช้งาน Google Drive API ด้วย Google Client Library for Python วิธีการ Upload ไฟล์ไปบน Google Drive File Stream ด้วย Google Client Library for Python คราวนี้ ใครมีข้อมูลที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร แล้วต้องการส่งไปเขียนเก็บไว้ใน Google Sheets แบบต่อท้าย (Append) เช่น ในตัวอย่างนี้ วัดระยะเวลาการโอนย้ายข้อมูล เปรียบเทียบระหว่าง rsync เพื่อสำรองข้อมูลไปไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำรองที่ต่างวิทยาเขต กับ การนำไปเก็บไว้ใน Google Drive ตามวิธีการที่กล่าวไว้ใน วิธีการ Upload ไฟล์ไปบน Google Drive File Stream ด้วย Google Client … Read more

วิธีการใช้ Google Drive เป็น Private Git Repository

git คือ distributed revision control system เรามักใช้ github.com สำหรับเก็บ source code แต่มัน public ซึ่ง บางทีเราก็ต้องการอะไรที่ private ต่อไปนี้ คือวิธีการใช้งาน Google Drive เพื่อสร้าง Private Git Repository ติดตั้ง Google Drive File Stream, git ให้เรียบร้อย ใน Google Drive สร้าง Directory ชื่อ git ขึ้นมาที่ My Drive กรณี Google Drive File Stream ก็จะเห็นที่ G:\My Drive\git จากนั้น ก็สร้าง Working Directory  เช่น ที่ Documents … Read more

GCP #01 วิธีการสร้าง Virtual Machine บน Google Cloud Platform

ขั้นตอน มี Google Account ไปที่ https://console.cloud.google.com/start สำหรับคนที่ใช้ครั้งแรก ควรจะใช้สิทธิ์ Free Trial 300 USD / 12 Month ในการใช้งาน จะต้องมี Billing Account โดยต้องกรอกข้อมูล บัตร Credit/Debit ซึ่งต้องเป็น VISA/MasterCard เท่านั้น และต้องไม่ใช่ Prepaid ด้วย https://cloud.google.com/billing/docs/how-to/payment-methods#add_a_payment_method เมื่อเสร็จแล้วจะได้ Credit อย่างนี้ ต่อไป สร้าง Virtual Machine กัน ไปที่ เมนู > Cloud Launcher จะเห็นได้ว่า ตอนนี้ระบบจะสร้าง “My First Project” ไว้ให้ ซึ่งเราสามารถ สร้าง Project ใหม่ก็ได้ แต่ตอนนี้ใช้อย่างนี้ไปก่อน ต่อไป จะลองสร้าง Ubuntu … Read more

Ambari #08 ปรับแต่ง pyspark ให้สามารถใช้งาน spark.ml ได้ ด้วย conda package management

เราสามารถใช้งาน Spark ในด้าน Machine Learning ด้วย pyspark แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า python ที่ติดตั้งบน Ubuntu 14.04 นั้น ไม่มี package ที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ numpy, scipy, scikit-learn, matplotlib ซึ่งขั้นตอนการติดตั้ง ก็จะยุ่งยาก เพราะต้อง compile code เองด้วย แต่ปัจจุบัน มีเครื่องมือที่เรียกว่า “conda” ทำหน้าที่ติดตั้ง package ที่ต้องการได้สะดวก ในที่นี้ จะเลือกใช้ python 2.7 และ จะติดตั้งลงไปใน /opt/conda ขั้นตอนการติดตั้ง conda ไปเลือก setup script จาก https://conda.io/miniconda.html ในการนี้ ขอให้ทำในสิทธิ์ของ root sudo su cd Download script … Read more