[บันทึกกันลืม] วิธีกำหนดให้ pod สร้างเฉพาะบน node ที่ต้องการ

Kubernetes cluster สามารถกระจายตัวไปในหลาย ๆ ดาต้าเซนเตอร์ได้ แต่ในบางงาน เช่น การใช้ Airflow ในการเข้าถึงข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล ซึ่งจำกัดการเข้าถึงได้เฉพาะจากบาง IP range เท่านั้น สามารถทำได้โดยการกำหนด ‘label’ ให้ nodes ที่ต้องการ และ nodeSelector ของ pods หรือ resources วิธีกำหนด label ให้ node ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อ label ว่า ‘database-access=true’ ให้ node ชื่อ ‘dc1node1’ ซึ่งเป็น node ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ วิธีระบุ Pod/Resource ให้เลือก node ที่ต้องการ ใช้คำสั่งเพื่อ edit เช่น จากนั้นเลื่อนไปที่ ตั้งค่า เมื่อทำมีการ reschedule ก็จะไปใช้ node … Read more

[บันทึกกันลืม] ย้าย docker ไปไว้ที่ partition อื่น

ปัญหา ถ้าติดตั้ง docker บน Linux โดยค่าเริ่มต้นจะสร้างที่เก็บพวก image, container และ volumns ต่าง ๆ ไว้ที่ /var/lib/docker เมื่อใช้งานไปเรื่อย ๆ จะทำให้ / เต็ม วิธีการแก้ไข ควร mount disk partition ใหม่นอก / เข้ามา เช่น ‘/otherpartition’ จาก disk อีกลูก แล้วสร้างไดเรคทอรี่ ‘docker’ แล้ว copy ข้อมูลทั้งหมดจาก /var/lib/docker ไปยัง /otherpartition/docker จากนั้นสร้างไฟล์ จากนั้น restart docker หวังว่าเป็นประโยชน์

Injection Vulnerability

ช่องโหว่ประเภท Injection นี้ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ต้องหมั่นตรวจสอบติดตามแก้ไขโดยใน OWASP Top 10:201 ได้รายงานไว้เป็นลำดับที่ 3 A03:2021 ที่ https://owasp.org/www-project-top-ten/ 2023-05-31 ตามกรณีที่เป็นข่าวว่าช่องโหว่ Injection นี้ได้ถูกใช้ในซอฟต์แวร์ MOVEit Transfer ซึ่งโปรแกรมจัดการไฟล์สำหรับองค์กร ซึ่งทางบริษัท Progress เจ้าของผลิตภัณฑ์ MOVEit Transfer ก็ได้ออกโปรแกรมอุดรอยรั่วแล้วอย่างรวดเร็ว ซึ่งผูใช้ต้องรีบปรับไปใช้รุ่นใหม่แทนทันที เพื่ออุดช่องโหว่นี้https://community.progress.com/s/article/MOVEit-Transfer-Critical-Vulnerability-31May2023https://www.progress.com/security/moveit-transfer-and-moveit-cloud-vulnerabilityhttps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-34362https://headtopics.com/th/361036193636362187386-39893729