[บันทึกกันลืม] K8S เอา node เดิม join กลับเข้ามาไม่ได้ เป็นปัญหาเพราะ CNI

ปัญหา: ในบางกรณี เราต้อง delete node ออกไป แต่บางที join กลับได้ แต่ ไม่สามารถ allocate pod ไปได้ แล้วพบว่า ให้ทำดังต่อไปนี้ กับ nodeX ที่มีปัญหา (ดูจาก subnet ที่ปรากฏ) ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ เริ่มจากไปที่ control plane แล้ว delete nodeX ออกไป แล้ว copy คำสั่งที่ได้มา หน้าตาประมาณนี้ จากนั้นไปที่ nodeX ก็จะใช้งานได้แล้ว Note: ถ้าพบปัญหา CNI อีก ให้ลองที่ node นั้น ด้วยคำสั่ง คาดหวังว่าจะได้ cni interface เกิดขึ้น จากการดูคำสั่ง

[บันทึกกันลืม] ปัญหา Kubernetes มี Disk Pressure แล้วทำให้ pods อยู่ในสถานะ Evicted ค้างจำนวนมาก

ปัญหา: เมื่อใช้คำสั่ง kubectl get pod -A แล้ว พบว่า มี pod แสดงสถานะ Evicted เป็นจำนวนมาก (จริง ๆ แล้วมีสถานะอื่นที่ไม่ใช่ Running จำนวนมาก) ตรวจสอบ: สันนิษฐานว่า Disk เต็ม ใช้คำสั่ง kubectl describe node | grep -i DiskPressure พบว่า KubeletHasDiskPressure แสดงว่า มีปัญหาอะไรสักอย่างกับ Storage และเมื่อดูด้วย kubectl logs -f pod/thepodname -n thenamespace พบว่า “attempting to reclaim ephemeral-storage” แนวทางการแก้ปัญหา: แต่ละ node ติดตั้งแบบแบ่ง Partition ให้ OS เป็น … Read more

Zoom PSU(9)การดึง Reports หรือผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

1.1 คลิกลิงก์ https://psu-th.zoom.us >> กด Sign in >>กรอกบัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport 1.2 คลิก Reports >> คลิก Usage 1.3 คลิกเลือกวันที่เริ่มต้น >>คลิกเลือกวันที่สิ้นสุด >> กรอก Zoom Meeting ID >> คลิก Participants 1.4 คลิก Export with meeting data >> คลิก Export 1.5 ระบบจะ Download ไฟล์ .csv มาเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง

[บันทึกกันลืม] แก้ปัญหา rejoin node rke2 ไม่ได้

ปัญหา node หนึ่งใน Rancher ใช้งานได้ตามปรกติ แต่ไป sudo apt update; sudo apt upgrade แล้วเกิดเหตุให้ ต้อง restart node ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ pod ที่มาสร้างบน node นี้ไม่สามารถติดต่อกับระบบได้เลย อาการ pod จะ CrashLoopBackOff ตลอด หรือถ้าดู event จะเห็น timeout ตลอดครับ วิธีแก้ไข ได้ลอง format เครื่องก็แล้ว ทำหลายอย่างแล้วก็ไม่หาย ขอบคุณ คุณธนกร กิจศรีนภดล (เทียน) ได้ไปค้นหาวิธีการแก้ไขมาให้ โดยเหตุมาจาก Kernel ของ Ubuntu 20.04 กับ kernel ของ rke2 รุ่นที่ใช้งานอยู่ มี Bug เรื่อง UDP … Read more

การกำหนดค่าพื้นฐานความปลอดภัยสำหรับ IIS และ WordPress บน Windows Server

เพื่อให้ Web Server ของเราปลอดภัยจากการถูกโจมตี บทความนี้จะเป็นการแนะนำการกำหนดค่าต่างๆของ web server ที่ให้บริการ ซึ่งทำงานด้วยบน Windows Server และ มีการติดตั้ง IIS, PHP, MySql, ASP.Net และ WordPress