Category: ไม่มีหมวดหมู่

รู้จัก AI สัญชาติไทย ผ่านการอบรม AI for Thai

วันที่ 23-24 พ.ค. 66 ได้รับโอกาสจาก NECTEC ให้เข้าอบรม”ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566″ รอบที่ 3 เรามาทำความรู้จัก NECTEC แบบรวดเร็วกันนะครับ “NECTEC องค์กรที่มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในหลากหลายด้าน และ NECTEC ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในประเทศไทย ผ่านการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สถานประกอบการ รัฐบาล และสังคมทั่วไป และ AI for Thai คือผลงานจาก NECTEC” AI for Thai : Thai AI Service Platform…

Data cleansing ทำให้ข้อมูลสะอาดก่อนเอาไปใช้/วิเคราะห์

Data cleansing เป็นส่วนสำคัญในการทำ ETL (Extract, Transform, Load) data cleansing process เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับ การระบุและ แก้ไขหรือลบ ข้อผิดพลาด ความไม่สอดคล้องหรือความไม่แม่นยำในข้อมูลก่อนที่จะโหลดเข้าสู่ที่เก็บข้อมูล ขั้นตอนการทำ Data cleansing ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ data cleansing ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ ETL ไปยังที่เก็บข้อมูลต้องมี accurate consistent และ reliable โดยเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามมาตราฐานขององค์กรหรือตามมาตราฐานสากล Data Profiling การประมวลผลข้อมูล (Data Profiling) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์คุณภาพ…

Data Masking ให้รู้ว่ามีอยู่จริง แต่ขอปิดไว้นะ

Data Masking เป็นวิธีการสร้างข้อมูลใน Version ที่มีโครงสร้างเหมือนกันในระดับชัดข้อมูล ตารางหรือ template ข้อมูล แต่มีการแปลงข้อมูลให้เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น รหัสนักศึกษา จาก 6600123 เป็น D2RT126 เป็นต้น และถ้า field หรือ Column มีคุณสมบัติเป็น Unique key ก็ต้องรักษาคุณสมบัตินั้นไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การทดสอบซอฟต์แวร์ การฝึกอบรมผู้ใช้ การส่งต่อให้ทีมงานอื่นๆไปทำงานต่อ แต่ไม่ต้องการให้เห็นข้อมูลที่แท้จริง และการเอาข้อมูลไปเผยเพร่ในรูปแบบ Open Data ทำ Data Masking เพื่อปกป้องข้อมูลจริงแต่ผลลัพธ์ต้องเหมือนกับชุดข้อมูลจริงต้นฉบับ เช่น ถ้านับจำนวนจากรหัสนักศึกษาจริง ก็ต้องมีผลเท่ากับที่นับจากจำนวนรหัส…

โกง Online ก็ต้องฟ้อง Online ซิครับ

ผมสั่งซื้อของ Online มาก็เยอะแล้วไม่ค่อยพลาด แต่ก็ไม่วายเจอดีเข้าจนได้ เมื่อสั่งซื้อของ Online แล้วไม่ได้รับของ ของไม่ตรงปก ของเสียหาย เราก็ต้องฟ้องแบบ Online ไปเลยครับ (แต่ก่อนฟ้องต้องแน่ใจว่าโดนโกง โดยการติดต่อผู้ขายแล้ว ติดต่อไม่ได้โดนบล๊อก หรือปฏิเสธความรับผิดชอบ) มาเริ่มกันเลย กระบวนการจะมีอยู่ 5 ขั้นตอนสำหรับครั้งแรกของการขอยืนฟ้อง 2. เข้าสู่ Application COJ CONNECT เพื่อลงทะเบียน ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน 2.1 ระบุตัวตน >> กรอกข้อมูลรายละเอียดทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * 2.2 ตรวจสอบบุคคล >> ถ่ายรูปบัตรประชาชนและหน้าตาหล่อๆ สวยๆ 2.3…

Zoom PSU(6) วิธีใช้ 3D Avatar แทนตัวเราในโปรแกรม Zoom

สามารถใช้อวตารได้ 2 รูปแบบ คือ1. Animal Avatars ที่มีอยู่แล้ว เช่น แมว สุนัข จิ้งจอก กระต่าย เป็นต้น2. Human Avatars ที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่โดยปรับแต่งลักษณะใบหน้า ทรงผม สีผิว รูปร่าง การแต่งตัว เสื้อ และอื่น ๆ เพื่อสร้างตัวตนเสมือนจริงของคุณ ขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Zoom บน PC และลงชื่อเข้าใช้งาน 2. คลิกรูปโปรไฟล์ >> คลิก Settting 3. คลิก  Background & Effects…

แนะนำวิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นสำหรับใช้บน Adobe Acrobat DC

แนะนำ 2 วิธีการ คือ 1) วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft Word 2) วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft PowerPoint หมายเหตุ: รูปภาพลายเซ็นต้องเป็นนามสกุล .pdf สำหรับใช้บน Adobe Acrobat DC วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft Word 1) เตรียมรูปภาพลายเซ็น (นามสกุล .png, .jpg หรือ .jpeg) แนะนำภาพพื้นหลังสีขาว 2) เปิดโปรแกรม Microsoft Word…

แนะนำวิธีการสร้าง Digital Signature บน Adobe Acrobat DC

1) เข้าเว็บไซต์ https://passport.psu.ac.th/2) คลิก หัวข้อออกใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล (USER CERTIFICATE AUTHORITY) 3) ดาวน์โหลด Certificate (จะได้ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12) 4) กรอก Username และ Password (PSU Passport) และคลิก Sign in 5) กรอก PINCODE และคลิก Authorize Application/อนุญาตให้เข้าถึง หมายเหตุ: ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12 คือใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล (Digital ID หรือ Digital Certificate) 6) ดาวน์โหลด…

Zoom PSU(5) การกู้ไฟล์วิดีโอ บน Cloud Storage

3. คลิก Recover ด้านหลังไฟล์ที่ต้องการกู้คืน >> ไฟล์จะกลับไปอยู่ใน Cloud Recordings เพื่อให้ Share หรือ Download ได้ หมายเหตุ 1. ไฟล์บันทึก จะสามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลบไฟล์ (Delete Time) หลังจากนั้นระบบจะลบถาวร 2. ไฟล์บันทึก ที่ถูกลบจะไม่นับรวมกับพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud Storage

วิธีการสร้าง/แชร์ Template จาก Notion

การใช้งานโปรแกรม Notion มีเครื่องมือการใช้งานที่หลากหลาย มาประยุกต์กับงานต่างๆ ได้ ซึ่งงานที่เอามาใช้มากที่สุดตอนนี้เป็นการบันทึกรายงานการ สร้างเป็น Table เมื่อตั้งชื่อเพจ และสร้าง Table เรียบร้อยแล้ว เราต้องการสร้าง template สำหรับเป็นรูปแบบที่เมื่อมีการบันทึกการประชุมทุกครั้งจะต้องมีหัวข้อนี้เสมอ ลองมาทำกันต่อค่ะ เริ่มสร้าง template เริ่มจากการตั้งชื่อ template ตัวอย่างใช้ชื่อว่า “Meeting Template” สร้างส่วนที่ 1 เป็นการสร้างข้อมุลการประชุม ได้แก่ เพิ่มข้อมูลวันที่ เลือกประเภทเป็น “Date” ส่วนของวันที่จะสามารถตั้งค่าได้ว่า Format ว่าต้องการให้แสดง Month/Day/Year ซึ่งตัวอย่างเราจะเคยชินจึงเลือกใช้เป็น Day/Month/Year เพิ่มข้อมูลประเภทการประชุม เมื่อเราเพิ่มประเภทการประชุมเรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อความที่ต้องการสร้าง Template…