Category: ไม่มีหมวดหมู่

วิธีทำให้โปรไฟล์บน Google Scholar เป็น Public

Google Scholar เป็นบริการหนึ่งของ Google ทำให้เรามีโปรไฟล์  “อีกช่องทางหนึ่ง” เพื่อแสดงผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ในที่ต่าง ๆ  อ่านเพิ่มเติม https://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html ปัญหาอยู่ที่ว่า ในการสร้างครั้งแรกโปรไฟล์ (Profile) ของท่าน จะยังไม่ Public หมายความว่า จากหน้า Google จะค้นหาไม่เจอ Google Scholar Profile ของท่านนั่นเอง ( พอดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งถามมา เห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงเขียนบันทึกนี้ไว้ให้ ) วิธีการทำให้เป็น Public Profile จากหน้า Profile ของท่าน คลิกที่รูป ดินสอ (Edit) ด้านหลังชื่อ คลิก…

วิธีเอา Boxbe ออกไปจากชีวิตของคุณ

Boxbe เป็น Free Service ที่พยายามจะจัดการกับ Spam โดยอยู่บนสมมุติฐานว่า ผู้ที่ไม่อยู่ใน Contact ของเรา หรือ อยู่ใน Guest List นั้น มีแนวโน้มจะเป็น Spam เมื่อมีการส่ง email จากกลุ่มนี้ ก็จะถูกเอาไปอยู่ในกล่องที่เป็น Wait List จึงทำให้กล่อง Inbox ซึ่งเราจะอ่าน email เป็นประจำนั้น มาจากคนที่อยู่ใน Contact เท่านั้น   โดยความตั้งใจ ดูดี แต่ …   คนใน Contact ของเรา…

การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลใน Word

เราอาจจะสร้างฟอร์มเพื่อส่งให้ผู้อื่นกรอกเอกสาร ตามฟอร์มที่เราออกแบบไว้ โดยจะต้องไปเรียกใช้ Develper ที่แถบ Ribbon โดยไปที่เมนู File –> Options –> Customize Ribbon เลือก Develper ดังรูป จะเห็นว่ามีแถบ Developer ปรากฏอยู่ เรามาเริ่มสร้างฟอร์มกัน ในที่นี้จะสร้างฟอร์มเล็ก ๆ ดังรูป จากนั้นคลิกแถบ Developer แต่ละ Control ที่จะนำมาใช้ แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้าง หมายเลข 1 เป็นข้อความที่สามารถจัดรูปแบบได้ หมายเลข 2 เป็นข้อความที่กรอกอิสระ หมายเลข 3 เป็นการแทรกรูปภาพ หมายเลข 4…