Download and install Office365

ปัจจุบันนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถใช้งาน Office365 ได้แล้ว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ PC (Windows) หรือ Macs สามารถติดตั้งรวมกันได้ 5 เครื่อง Tablets ติดตั้งได้ 5 เครื่อง (Android, iPadOS) โทรศัพท์ ติดตั้งได้ 5 เครื่อง (Android, iOS) email account ภายใต้โดเมน @email.psu.ac.th ขนาด 50GB พื้นที่จัดเก็บข้อมูล One drive ขนาด 5TB สำหรับนักศึกษา สามารถเข้าระบบได้ที่ http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.th โดย username จะเป็น [รหัสนักศึกษา]@email.psu.ac.th ยกตัวอย่าง เช่น 62111111111@email.psu.ac.th รหัสผ่านคือรหัสเดียวกับ PSU Passport สำหรับบุคลากร ต้องขอเปิดใช้บริการก่อนที่ https://passport.psu.ac.th หลังจากขอเปิดใช้บริการ ต้องรอ … Read more

Windows 10, Version 1903, May 2019 Update installation

Windows 10, Version 1903, May 2019 Update เป็นรุ่นปรับปรุงที่ออกเมื่อ พฤษภาคม 2562 การติดตั้งเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยดังนี้

จะพูดถึงการติดตั้งใหม่เท่านั้น ใครจะอัพเดตผ่าน Windows update ก็สามารถอัพเดตได้เลย

สำหรับนักศึกษา

 • Windows 10 ที่สามารถติดตั้งได้คือ Windows 10 Education เท่านั้น เนื่องจากหมายเลขผลิตภัณฑ์ (Product key) ที่ได้จาก Microsoft Azure เป็น Windows 10 Education โหลดได้จาก Microsoft Azure และ https://licensing.psu.ac.th/windows-10/
 • การ activate สามารถทำได้เพียงวิธีเดียวคือใช้ Product key จาก Microsoft Azure เท่านั้น
 • เมื่อติดตั้งจะมีหน้าจอให้เลือกว่าจะติดตั้งรุ่นไหน ก็ให้เลือก Windows 10 Education เท่านั้น
Windows Setup
Windows 10 Education 

สำหรับบุคลากร

 • เลือกติดตั้งได้ 3 รุ่นได้แก่ Windows 10 Education, Windows 10 Pro และ Windows 10 Pro for workstation เท่านั้น รุ่น Enterprise และรุ่นที่มี N ต่อท้ายติดตั้งไม่ได้
 • การ activate สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
  • กดรับ Product key ได้ที่ CD-Key ซึ่งเป็นคีย์กลางของมหาวิทยาลัย ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย activate 1 ครั้งนับ 1 ครั้ง ฉะนั้นก่อน activate ควรติดตั้ง Software ตัวอื่น ๆ ให้เสร็จเรียบร้อยจนแน่ใจว่าจะไม่ติดตั้ง Windows ใหม่ในระยะเวลา 6 เดือน
  • activate ผ่าน KMS ของมหาวิทยาลัย วิธีนี้เหมาะสำหรับห้องปฏิการคอมพิวเตอร์ และเครื่องในสำนักงาน ที่เปิดใช้งานทุกวัน (หรืออย่างน้อย 1 ครั้งใน 6 เดือน) และเชื่อมต่อกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตลอดเวลา

เริ่ม…ได้

 • ดาวน์โหลดแผ่นได้ที่ https://licensing.psu.ac.th/windows-10/
 • สร้าง flash drive สำหรับบูต (flash drive ต้องมีขนาดอย่างน้อย 8GB) ด้วย Rufus https://rufus.ie/ หรือเขียนแผ่น DVD ให้เรียบร้อย
 • เปิดเครื่องบูตด้วย flash drive หรือ DVD ที่สร้างเตรียมไว้แล้ว
Boot

Read more

How to install Office Professional Plus 2019 in PSU

Microsoft Office Professional Plus 2019

สามารถ download ได้จาก https://licensing.psu.ac.th ล็อคอินเข้าระบบให้เรียบร้อย เมื่อเปิดหน้าของ Office Professional Plus 2019 เลื่อนลงมาล่างสุดจะมีให้ Download อยู่ 2 ส่วน โดย Office pro plus 2019 setup คือส่วนที่จำเป็นต้องโหลด และสามารถเลือกโหลด Configuration Setup ได้ตามภาษาและสถาปัตยกรรมที่ต้องการ เมื่อโหลดเสร็จแล้ว ติดตั้งโดยการเปิด cmd เรียกใช้ cmd ด้วยการกด windows+R การติดตั้ง Office Professional Plus 2019 จะเป็นการติดตั้งผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น พิมพ์ cd ไปยังโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดทั้งสองไฟล์ไว้ (ในตัวอย่างโหลดไฟล์ไว้ที่ Desktop) พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ โดยเลือกตามรุ่นและสถาปัตยกรรมที่เลือก จะมีหน้า User control ให้ตอบ Yes แล้วจะได้หน้าต่างติดตั้งขึ้นมา รอจนเสร็จ เปิด Microsoft … Read more

Hardening your HTTP response headers

Introduction HTTP Response headers คือ ค่าของสตริงที่ส่งกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีเนื้อหาตามที่ถูกร้องขอ โดยปกติจะใช้บอกข้อมูลทางเทคนิค เช่น เบราเซอร์ควรแคชเนื้อหา, ประเภทของเนื้อหาคืออะไร, ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ และอื่น ๆ   HTTP Response headers ถูกใช้เพื่อส่งต่อนโยบายความปลอดภัยไปยังเบราเซอร์  ทำให้การเปิดเว็บไซต์ของเรามีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น Header ของ Apache2 ที่ควรต้องใส่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมีดังนี้ Content Security Policy Header เรื่อง Content Security Policy (CSP) ช่วยให้กำหนดต้นทางของเนื้อหาที่อนุญาตสำหรับเว็บไซต์ โดยการจำกัดเนื้อหาที่เบราเซอร์สามารถโหลดได้ ได้แก่ js และ css สามารถสร้าง CSP ได้จาก https://report-uri.com/home/generate ทั้งนี้ต้องทดสอบการทำงานทุกครั้งเนื่องจาก การกำหนดค่าบางอย่างอาจทำให้เว็บไซต์ ทำงานไม่ถูกต้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://scotthelme.co.uk/content-security-policy-an-introduction/ สำหรับ Apache2 เพิ่ม Header ต่อไปนี้ ในแฟ้มของไซต์ที่ต้องการ เช่น /etc/apache2/site-enabled/lsc-ssl.conf  หรือแฟ้ม … Read more

Oracle Label Security

Oracle Label Security (OLS) เป็นส่วนขยายของเทคโนโลยี Virtual Private Database (VPD) ซึ่งเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ Oracle 8i  OLS อนุญาตให้มีการควบคุมการเข้าถึงลงในแถวต่างๆ ตามป้ายกำกับที่ระบุ ฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันสามารถทำซ้ำโดยใช้ Fine Grained Access Control (FGAC) แต่ OLS ให้โซลูชันที่ง่ายกว่าสำหรับการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (row-level security) ในบทความนี้ฉันจะนำเสนอตัวอย่างง่ายๆของการกำหนดค่า OLS ตั้งค่าฐานข้อมูล หากไม่ได้เลือกตัวเลือก Label Security เมื่อครั้งติดตั้ง Oracle Database สามารถเรียกตัวติดตั้งและเลือกตัวเลือก Label Security เพิ่มเติมได้ภายหลัง เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Oracle เปิด terminal พิมพ์ dbca (Database Server เป็น Linux) เมื่อได้ Welcome Screen คลิก Next ที่หน้า … Read more