Author: เกรียงไกร หนูทองคำ

How to use bitlocker?

หลังจาก Truecrypt ไม่ปลอดภัย ? คนความลับเยอะจะใช้อะไรเข้ารหัส HDD กันดี ทางเลือกหนึ่งคือใช้ bitlocker ที่มาพร้อมกับ Windows 7/8/8.1/10 (รุ่น Professional, Enterprise, Education, Enterprise LTSB เท่านั้น) และ Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/(2016?) เพื่อความสะดวกจึงสร้าง Virtual Hard Disk ดังนี้ เปิด Disk Management (Start > RUN > diskmgmt.msc) จะได้ Disk Management คลิกที่เมนู…

Dual Boot Ubuntu 14.04 & Windows 8.1 in UEFI

เหตุการณ์สมมติจึงใช้ VirtualBox ตั้งค่า VirtualBox ดังภาพ (ขอข้ามวิธีการสร้างเครื่องใหม่บน VirtualBox ไปเลยนะครับ คิดซะว่าชำนาญแล้ว โดยขนาด HDD ที่ต้องการ 100GB เป็นอย่างน้อย) โดยเลือก option ที่เขียนว่า Enable EFI (special OSes Only) และในช่อง  Boot Order: ให้เลื่อนเป็น Optical แล้วตามด้วย Hard Disk แล้วกด OK เมื่อเปิดเครื่องจะได้หน้าจอดังภาพ แสดงว่า BIOS ของเรากลายเป็น UEFI เรียบร้อยแล้ว เลือกแผ่น Ubuntu…

How to reset root password CentOS 7.1

เข้า Single user mode โดย reboot แล้วเมื่อได้เมนูของ Grub ให้เลื่อนแถบสีไปยัง Kernel ที่ต้องการบูต (โดยปกติจะถูกเลือกไว้อยู่แล้ว) ให้กด e จะได้หน้าจอดังนี้ สิ่งที่เราสนใจคือบรรทัดที่ขึ้นต้นว่า linux ซึ่งในบทความนี้คือ linux16 สำหรับ CentOS 7/7.1 x86_64 บนเมนบอร์ดที่ใช้ระบบ BIOS (อาจจะพบกับ linuxefi สำหรับเมนบอร์ดที่ใช้ระบบ UEFI) เมื่อหาเจอแล้วเลื่อน cursor ไปที่ ข้อความ ro เปลี่ยน ro เป็น rw init=/sysroot/bin/sh กดปุ่ม…

How to restore a system after accidentally removing all kernels?

เหตุการณ์สมมติ… ทำไงดี??? เผลอรันคำสั่ง sudo apt-get remove –purge linux-image-3.19.0-* ได้ผลดังรูป (ดันกด y แล้ว enter อีกนะ) งานงอก …ลอง ls /boot เผื่อว่ายังมี Kernel เหลืออยู่บ้าง คุณพระ ไปหมดแล้ว… ตกใจ!!! reboot สิ… (กรั่ก ๆ) (หากไม่ตกใจจน reboot ไปซะก่อนสามารถพิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install linux-image-generic ได้เลย) เงิบ!!! เหลือแต่ Memory Test….…

Dialog cannot open tty-output

dialog บน Oracle Enterprise Linux และ Ubuntu ไม่เหมือนกัน (ทำไมล่ะ…ไม่ทราบครับ) สร้างสคริปต์ชื่อ file.sh มีข้อความว่า #!/bin/bash FILE=$(dialog –ascii-lines –title “Delete a file” –stdout \ –title “Please choose a file to delete” –fselect /tmp/ 14 48) echo $FILE บน Ubuntu รันได้ผลลัพธ์ แต่บน Oracle Enterprise…

Mozilla Thunderbird & Google Calendar

1. ติดตั้ง extension 2 ตัวใน Thunderbird ได้แก่ Lightning และ Provider for Google Calendar ดังรูป 2. รีสตาร์ท Thunderbird จะพบปุ่ม อยู่ทางมุมบนขวา 3. เข้า gmail.psu.ac.th ล็อคอินให้เรียบร้อย คลิก  แล้วเลือก Calendar 4. ที่หน้า Calendar คลิก เลือก Setting 5. คลิก Calenders ทีี่มุมซ้ายบน 6. เลือกปฏิทินที่ต้องการ 7. ตรวจสอบว่าใช่ปฏิทินที่ต้องการหรือไม่ดูที่…

เปลี่ยน Certificate!?

เนื่อง Certificate *.psu.ac.th จาก Comodo เดิมซึ่งกลายเป็น Cert. ที่จัดว่า WEAK แล้ว ทางเจ้าหน้าที่เครือข่ายจึงได้ขอ Cert. ใหม่มา ที่ Strong ขึ้น 🙂 ก็ต้องมานั่งเปลี่ยน Cert. ในเครื่องที่ให้บริการขั้นตอนดังนี้ Download Cert. ใหม่มาซึ่งต้องติดต่อขอไปที่ Net@dmin โดยผ่านช่องทางของ help.psu.ac.th ไฟล์ที่จะโหลดมาใช้งานมีทั้งหมด 3 ไฟล์ได้แก่ STAR_psu_ac_th.ca-bundle, STAR_psu_ac_th.crt และ STAR_psu_ac_th_key.key เมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วให้เอาไปแทนที่เก่าได้เลย ในตัวอย่างนี้จะเก็บไว้ที่ /etc/ssl/private ทีนี้ มาดู config เก่าของ…

How to: PSU OpenVPN Ubuntu 14.04/15.04/15.10/Linux Mint 17/17.1/17.2

ติดตั้ง net-workmanager-openvpn คลิก Ubuntu Button แล้วพิมพ์ netw เลือก Network Connections ได้ดังภาพ คลิก Add ได้ดังภาพ เลือก OpenVPN แล้วคลิก Create… กรอกการตั้งค่าต่างๆ ดังภาพ โดยสามารถโหลด PSUCAcert.cer ได้จาก http://netserv.cc.psu.ac.th/documents/doc_download/269-vpnpackageforallwin7 http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpncer.zip โหลดมาแล้วให้คลายซิบแล้วแยกเอาไฟล์ PSUCAcert.cer ออกมา กรอก User name และ Password ของตัวเอง คลิก Advanced เลือกดัังภาพ กด OK ออกมาแล้วคลิกที่…

Error 0x8007232b or 0x8007007B occurs when you try to activate Windows

ตรวจสอบว่าแจ้ง IP address แล้วหรือไม่ หากยังไม่ด้แจ้งมาสามารถแจ้งได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/complains ตั้งค่า DNS Suffix แล้วหรือไม่ ให้ตั้งค่า DNS Suffix ว่า psu.ac.th หากมีหลายโดเมนก็ให้ psu.ac.th เป็นอันแรก ตั้ง Time zone เป็น GMT+7 แล้วหรือไม่ รอให้มัน activate เองซึ่งปกติจะ activate เองอัตโนมัติทันทีเมื่อข้อ 1-3 ผ่านหมดแล้ว กรณีที่รอหลายวันแล้ว (เกิน 7 วัน) มันก็ยังไม่ activate ให้ตรวจสอบตามข้อถัดไป เปิด cmd…