Author: เกรียงไกร หนูทองคำ

How to: SQL Server Failover Cluster

สิ่งที่ต้องมี Software Windows Server 2012 R2 Microsoft SQL Server 2016 รายละเอียดเพิ่มเติม Software Requirements Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องสเป็คเดียวกัน (ในเอกสารนี้ใช้ 2 เครื่อง) ในเอกสารนี้ใช้ VMware ESXi รายละเอียดเพิ่มเติม Hardware Requirements เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสำหรับเป็น iSCSI เซิร์ฟเวอร์ IP address สำหรับเครื่อง Server 2 เลข สำหรับ Microsoft failover…

Bash Bash Bash เต็มไปหมด…

ไมโครซอฟท์ปล่อยอัพเดต Windows 10 Anniversary Update แล้ว ถึงเวลาลอง bash shell บนวินโดวส์แล้วสิ… ติดตั้ง Windows 10 Anniversary ทำได้สองทาง หากใช้ Windows 10 อยู่แล้วก็ Windows update ได้เลย (รุ่น Professional อาจยังไม่มีให้ update) ต้องการติดตั้ง Windows 10 ใหม่ โหลดที่ https://licensing.psu.ac.th/tag/anniversary/ เลือกเอาเลยจะเอารุ่น Professional หรือ Education (สำหรับนักศึกษาต้องเป็นรุ่น Education) ติดตั้งไปจนเสร็จเรียบร้อย ต้องเชื่อมต่อ…

Oracle Database 12CR1 monitoring with MRTG

OS: Oracle Enterprise Linux  7.2  (CentOS 7.2) วิธีติดตั้ง MRTG สามารถติดตั้งได้โดยสามารถดูคู่มือที่ ติดตั้ง mrtg บน ubuntu อาจไม่เหมือนกันแต่สามารถทำได้ทำนองเดียวกัน กราฟสำหรับ Idle CPU and Load average, CPU Time spent waiting for IO, Traffic Analysis for eth0, TCP Current Establish สามารถใช้ script เดียวกับลิงค์ในข้อ ๒ ได้เลย สร้างแฟ้ม…

Using KMS Manually to Activate Software

ต้องแจ้ง IP Address ที่ต้องการ activate ผ่าน KMS Server ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.cc.psu.ac.th/complains สำหรับ Windows ให้สร้าง batch script ชื่อ WindowsKMS.bat ไว้ที่ C:\  (drive ที่ติดตั้ง Windows) มีข้อความดังนี้ สำหรับ Windows Vista/7/8/8.1/2008/2008R2/2012/2012R2 CD %windir%\System32 cscript slmgr.vbs /skms kms1.psu.ac.th cscript slmgr.vbs /ato สำหรับ Windows Vista/7/8/8.1/10/10 Enterprise 2015…

How to use bitlocker?

หลังจาก Truecrypt ไม่ปลอดภัย ? คนความลับเยอะจะใช้อะไรเข้ารหัส HDD กันดี ทางเลือกหนึ่งคือใช้ bitlocker ที่มาพร้อมกับ Windows 7/8/8.1/10 (รุ่น Professional, Enterprise, Education, Enterprise LTSB เท่านั้น) และ Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/(2016?) เพื่อความสะดวกจึงสร้าง Virtual Hard Disk ดังนี้ เปิด Disk Management (Start > RUN > diskmgmt.msc) จะได้ Disk Management คลิกที่เมนู…

Dual Boot Ubuntu 14.04 & Windows 8.1 in UEFI

เหตุการณ์สมมติจึงใช้ VirtualBox ตั้งค่า VirtualBox ดังภาพ (ขอข้ามวิธีการสร้างเครื่องใหม่บน VirtualBox ไปเลยนะครับ คิดซะว่าชำนาญแล้ว โดยขนาด HDD ที่ต้องการ 100GB เป็นอย่างน้อย) โดยเลือก option ที่เขียนว่า Enable EFI (special OSes Only) และในช่อง  Boot Order: ให้เลื่อนเป็น Optical แล้วตามด้วย Hard Disk แล้วกด OK เมื่อเปิดเครื่องจะได้หน้าจอดังภาพ แสดงว่า BIOS ของเรากลายเป็น UEFI เรียบร้อยแล้ว เลือกแผ่น Ubuntu…

How to reset root password CentOS 7.1

เข้า Single user mode โดย reboot แล้วเมื่อได้เมนูของ Grub ให้เลื่อนแถบสีไปยัง Kernel ที่ต้องการบูต (โดยปกติจะถูกเลือกไว้อยู่แล้ว) ให้กด e จะได้หน้าจอดังนี้ สิ่งที่เราสนใจคือบรรทัดที่ขึ้นต้นว่า linux ซึ่งในบทความนี้คือ linux16 สำหรับ CentOS 7/7.1 x86_64 บนเมนบอร์ดที่ใช้ระบบ BIOS (อาจจะพบกับ linuxefi สำหรับเมนบอร์ดที่ใช้ระบบ UEFI) เมื่อหาเจอแล้วเลื่อน cursor ไปที่ ข้อความ ro เปลี่ยน ro เป็น rw init=/sysroot/bin/sh กดปุ่ม…

How to restore a system after accidentally removing all kernels?

เหตุการณ์สมมติ… ทำไงดี??? เผลอรันคำสั่ง sudo apt-get remove –purge linux-image-3.19.0-* ได้ผลดังรูป (ดันกด y แล้ว enter อีกนะ) งานงอก …ลอง ls /boot เผื่อว่ายังมี Kernel เหลืออยู่บ้าง คุณพระ ไปหมดแล้ว… ตกใจ!!! reboot สิ… (กรั่ก ๆ) (หากไม่ตกใจจน reboot ไปซะก่อนสามารถพิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install linux-image-generic ได้เลย) เงิบ!!! เหลือแต่ Memory Test….…