Virus Total เครื่องมือตรวจสอบ Shorten URL (ช่วยย่อ URL, ย่อ Weblink, ลิ้งค์ย่อ)

ในโลก Web 2.0 มีการสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้มากมาย และหนึ่งในนั้นคือการแชร์ URL ข้อมูลต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน URL จะมีความยาวมาก เช่นจากการสร้าง Link แชร์เอกสาร แบบฟอร์ม ที่เก็บไฟล์ต่างๆ
ซึ่งใน ม.อ. คุณ อัษฎายุธ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชุมชนผู้ใช้ไอที ม.อ. ได้ใช้ Shorten URL กันตามข่าว แทนที่จะไปใช้บริการจากนอก ม.อ. เช่น bit.ly tiny.cc

และในอีกทางหนึ่ง ทางด้านมืด สายมาร เหล่ามิจฉาชีพ ก็นำไปใช้ด้วยเช่นกัน ทำให้เหล่าผู้ใช้ น่าจะรู้สึกกังวลเวลาได้ลิ้งค์ย่อ กังวลว่ากดคลิกต่อไปแล้วจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์ไหน เจออะไร หรือเจอสายมืดก็เปิดเข้าไปเจอเว็บไซต์ประสงค์ร้าย มีแฝงมัลแวร์ มาพร้อมรอต้อนรับผู้ใช้ ที่ยังไม่ตระหนักรู้ ผู้ใช้สาย คลิก “ต่อไป”

วิธีลดความเสี่ยง ในวันนี้ จึงขอเสนอว่าให้นำ Shorten URL นั้นไปแปะให้ Virus Total ช่วยตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นให้ก่อน

https://www.virustotal.com/gui/home/url

และฝากเพิ่มเติมสำหรับ สายแชร์ ที่สร้าง URL ลิ้งค์ ที่นำไปสู่เอกสารภายในของกลุ่ม ขององค์กร ของส่วนงาน หรือกลุ่มทำงาน ให้ตรวจสอบการตั้งค่า Share ของสิ่งนั้นให้ดี “ให้เป็นเฉพาะกลุ่ม” เพราะหากเปิดเป็นสาธารณะแล้ว หากผู้รับได้นำ Link ไปใช้ Virus Total ตรวจสอบ ก็อาจจะเป็นการเรียกทัวร์มาลง มาเยี่ยมเยียน ไฟล์ข้อมูลที่เปิดไว้เป็นสาธารณะแบบผิดๆ ไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะ URL ต่างๆ ที่ส่งไปตรวจสอบ Virus Total ก็จะถูกเผยแพร่ไปยังระบบตรวจสอบกลางของ Virus Total ที่ใช้ร่วมกันระหว่างบริษัทที่บริการเครื่องมือความปลอดภัยต่างๆ จำนวนมาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกัน

ก่อนจะกดที่ ลิ้งค์ย่อ Shorten URL อย่าลืมใช้ Virus Total ตรวจสอบกันก่อนนะครับ

ขอขอบพระคุณ คุณชยา ลิมจิตติ ที่ได้แนะนำเครื่องมือ Virus Total ให้ได้รู้จักกันครับ