Google Search Console Alert New owner for

เนื่องจากเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี ตามรายงาน สกมช. ที่https://www.ncsa.or.th/service-statistics.html โดยเว็บไชต์จำนวนหนึ่งในมหาวิทยาลัยได้เคยถูกโจมตีแล้ว และกำลังจะถูกโจมตีได้อีกมากด้วยยังคงมีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย[มอ 011/67-ว011]แนวปฏิบัติในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (23 เม.ย. 67)https://docs.psu.ac.th/view/2b962109-f1d8-451e-a361-ca7ee053c9a2/ เอกสารแนบ แนวปฏิบัติในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://net.psu.ac.th/local/internet/Guidelines_for_PSU_Website_2024_v1.pdfเพื่อให้ได้ใช้แนวทางการตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง และผู้ดูแลเว็บไซต์ได้เร่งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เว็บไชต์ในมหาวิทยาลัยที่ได้ถูกโจมตีมักจะเป็นการวางหน้าโฆษณาและมีลิงก์ไปสู่เว็บไชต์พนันออนไลน์ด้วยพฤติกรรมของแฮคเกอร์เมื่อโจมตีเว็บไซต์สำเร็จ ต้องการให้หน้าเว็บไซต์ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่มีลิงก์พนันออนไลน์ โฆษณาไปให้ถึงผู้ใช้เว็บไซต์ได้จำนวนมากๆโดยใช้เครื่องมือของ Google Search ทีมงาน PSU CIRT ได้รับการแจ้งเตือน เมื่อเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัย .psu.ac.th จากการใช้เครื่องมื่อ Google Search Console ที่ https://search.google.com/search-console เพื่อให้ ผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนงาน ได้รับการแจ้งเตือนโดยตรง เพื่อแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนงานที่มี ชื่อโดเมนย่อยต่างๆ ของส่วนงาน หรือซับโดเมนพีเอสยู (Subdomain under psu.ac.th) ให้เลือกแบบ Domainและระบุชื่อโดเมนย่อยของส่วนงานที่ท่านรับผิดชอบ หรือหากเป็นชื่อเว็บไซต์ ที่มีชื่อระดับเดียวแล้วต่อด้วย .psu.ac.th ให้เลือกแบบ URL prefix และระบุชื่อเว็บไซต์เป็น URL … Read more

Ubuntu 24.04 LTS

Security Linux Ubuntu 14.04.6 LTS Ended Apr2024 ขอให้ผู้ใช้ OS Linux Ubuntu Server 14.04 เปลี่ยนรุ่น OS เนื่องจาก Ubuntu Server 14.04 ที่ได้ออกมาตั้งแต่ 17Apr2014 ได้ยุติบริการแก้ไขช่องโหว่มาตรฐาน (End of Standard Support) แล้วเมื่อครบ 5 ปี Apr2019 และผู้ใช้สามารถสมัคร Ubuntu Pro เพื่อใช้บริการ Expanded Security Maintenance (ESM) ขยายเวลาดูแลแพตช์ความปลอดภัยให้แพ็กเกจซอฟต์แวร์ต่างๆ ของระบบนานเป็น 10 ปี ก็ได้ยุติลงแล้วเมื่อ Apr2024 ที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้ใช้ OS Linux Ubuntu Server ได้เปลี่ยน OS ไปใช้รุ่น 22.04 LTS … Read more

Ubuntu OVAL Update2

จากโพสตั้งต้น เมื่อ 6 เดือนก่อนที่https://sysadmin.psu.ac.th/2023/02/14/ubuntu-oval/ มาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในรายงาน OVAL 1.1. v1.2.16 เมื่อวันที่ 6Feb2023@1632 สำหรับ Ubuntu 20.04 LTS1.2. v1.2.17 เมื่อวันที่ 18Aug2023@0234 สำหรับ Ubuntu 22.04 LTS 2.1. เมื่อวันที่ 6Feb2023@0635 มี 1049 Definitions, 2284 Tests, 2264 Variables สำหรับ Ubuntu 20.04 LTS2.2. เมื่อวันที่ 14Jul2023@0240 มี 513 Definitions, 1043 Tests, 735 Variables สำหรับ Ubuntu 22.04 LTS2.3. เมื่อวันที่ 16Aug2023@0037 มี 550 Definitions, 1123 Tests, … Read more

Injection Vulnerability

ช่องโหว่ประเภท Injection นี้ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ต้องหมั่นตรวจสอบติดตามแก้ไขโดยใน OWASP Top 10:201 ได้รายงานไว้เป็นลำดับที่ 3 A03:2021 ที่ https://owasp.org/www-project-top-ten/ 2023-05-31 ตามกรณีที่เป็นข่าวว่าช่องโหว่ Injection นี้ได้ถูกใช้ในซอฟต์แวร์ MOVEit Transfer ซึ่งโปรแกรมจัดการไฟล์สำหรับองค์กร ซึ่งทางบริษัท Progress เจ้าของผลิตภัณฑ์ MOVEit Transfer ก็ได้ออกโปรแกรมอุดรอยรั่วแล้วอย่างรวดเร็ว ซึ่งผูใช้ต้องรีบปรับไปใช้รุ่นใหม่แทนทันที เพื่ออุดช่องโหว่นี้https://community.progress.com/s/article/MOVEit-Transfer-Critical-Vulnerability-31May2023https://www.progress.com/security/moveit-transfer-and-moveit-cloud-vulnerabilityhttps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-34362https://headtopics.com/th/361036193636362187386-39893729

Beware of open large 700+ MB PDF, SCR File

ระวังการเปิดอ่านไฟล์ PDF, SCR ขนาดใหญ่กว่า 700 MB ด้วยอาจจะเป็น มัลแวร์ ที่สามารถสำเนาคุกกี้ในโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่ไปให้กับคุณแฮกเกอร์ได้ คุณแฮกเกอร์ เมื่อได้ คุกกี้ ไปแล้วก็สามารถนำไปใช้เข้าเว็บไซต์ที่แม้จะได้มีการป้องกันด้วยระบบตรวจสอบตัวจริงหลายชั้น Multi-factor Authentication : MFA เอาไว้ ก็หลุดรอดวิธีเข้าเว็บไซต์ด้วยคุ๊กกี้นี้ไปได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ด้วยช่องโหว่โปรแกรมป้องกันไวรัสจะไม่ตรวจสอบไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 700 MB ก่อนคลิก คิดทบทวนกันก่อนนะครับ อ้างอิงจาก YouTube https://youtu.be/yXYLR8MfSz8