ขั้นตอนการขอใช้บริการ PSU Groupmail

กรุณาดำเนินการกรอกเอกสาร ตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ
Download เอกสาร

http://group.psu.ac.th/docs/F_SD13.pdf

วิธีกรอก

https://sysadmin.psu.ac.th/2017/01/05/acrobat-reader-dc-free-but-sufficient/

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

http://group.psu.ac.th/docs/MailingList-20090625.pdf


แล้วส่งกลับมาทาง email ได้เลยครับ  ()

PSU Groupmail ตั้งต้นจะเป็น @group.psu.ac.th นะครับหากต้องการให้แปลงเป็น @psu.ac.th ช่วยแจ้งด้วย
ส่วนการส่ง Email ออกไปในนามหน่วยงาน ให้ทำตามนี้

วิธีส่ง email ออกไปในนามหน่วยงาน ด้วย PSU Webmail
https://sysadmin.psu.ac.th/2020/03/27/psu-webmail-sent-email-on-behalf-of/

วิธีส่ง email ในนามหน่วยงาน ที่ออกจาก Gmail ให้เป็น @psu.ac.th หรือ @group.psu.ac.th

https://sysadmin.psu.ac.th/2018/01/26/send-gmail-in-the-name-of-psu/