วิธีส่ง email ออกไปในนามหน่วยงาน ด้วย PSU Webmail

เนื่องจาก ตอนนี้มีหลายหน่วยงาน มีความต้องการใช้ “email ส่วนกลาง” ที่เป็น Mailbox แยกจากบุคคล กันมามาก
จึงขอเรียนให้ทราบถึงปัญหาที่หน่วยงานของท่านจะเจอ ก่อนจะตัดสินใช้วิธีการดังกล่าว

  1. ไม่รู้ใครอ่าน
  2. ไม่รู้ว่าใครส่งออกไป
  3. ไม่รู้ว่าใครลบ email สำคัญนั้น
  4. ไม่รู้ว่าใครเปลี่ยนพาสเวิร์ด

วิธีที่ทำกันมาตลอด คือ การสร้าง Groupmail นั้น

  • แต่ละกลุ่ม มีสมาชิกผู้รับได้หลายคน ทำให้ช่วยกันดูแลได้
  • การส่งออก สามารถตั้งได้ว่า ส่งออกไปในนามหน่วยงาน และสามารถตรวจสอบได้ว่า ใครเป็นคนส่ง
  • สามารถสร้าง Archive ได้ หมายความว่า ย้อนกลับมาดูได้ว่า เรื่องเหล่านี้ พูดคุยกันไปว่าอย่างไรบ้าง
  • สมาชิกบางคน ลบ email ไป แต่ การสนทนา ยังอยู่
  • หมดปัญหา 1 account แต่รู้รหัสผ่านกันหลายคน

สำหรับวิธีการตั้งค่า ให้ แต่ละคนในกลุ่ม ส่งออกไปในนามหน่วยงานได้ บน PSU Webmail

  1. คลิกที่ เมนู Options

2. คลิก Personal Information

3. คลิก Edit Advanced Identities

4. จากนั้น กรอกข้อมูล Full Name, E-Mail Address และ Signature

มีข้อที่ *** ต้องห้าม *** อยู่อย่างนึงคือ Fullname ต้องไม่มีเครื่องหมายพิเศษใด ๆ โดยเฉพาะ เครื่องหมาย “.” จากนั้น กดปุ่ม Save/Update

5. เมื่อต้องการส่ง Email แบบ Compose สามารถเลือกได้ว่า ต้องการให้ออกไปนามหน่วยงาน

เมื่อผู้รับได้รับ ก็จะเห็นแบบนี้

ครับ