วิธีส่ง email ในนามหน่วยงาน ที่ออกจาก Gmail ให้เป็น @psu.ac.th หรือ @group.psu.ac.th

ไปที่
คลิก Add Another email address
ใส่ ชื่อที่ต้องการ
email address ที่ต้องการส่งออกไป
แล้วคลิก Next Step
จากนั้น ใส่
SMTP Server: smtp2.psu.ac.th
Username; yourpsuemail@psu.ac.th  <—– email address ของ psu ครับ
Password: Password ของ psu email
แล้วคลิก Add Account
รอ email ที่เข้าสู่ Groupmail ที่กำหนดไว้
จะได้รับ email ประมาณนี้
ให้เอา Confirmation Code ไป หรือ จะคลิก Link ก็ได้
เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้
ครับ