ติดตั้ง FOG Project บน Ubuntu 18.04 Server

FOG Project A free open-source network computer cloning and management solution

บทความนี้เป็นคำแนะนำ การติดตั้ง FOG Project บน Ubuntu 18.04 Server และบอกเล่าถึงวิธีการเลือกตั้งค่าในขั้นตอนติดตั้ง แยกบทความออกเป็น 2 บทความ

หลังจากเรามี Ubuntu 18.04 Server พร้อมแล้ว

สร้างไดเรกทอรีชื่อ fog

mkdir fog
cd fog

ดาวน์โหลดไฟล์

wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.7.tar.gz

แตกไฟล์

tar -xzvf 1.5.7.tar.gz

หลังจาก แตกไฟล์ มาเสร็จแล้ว เข้าไปไดเรกทอรี

cd fogproject-1.5.7/
cd bin/

ต่อไปก็มาดูขั้นตอนติดตั้ง

sudo  ./installfog.sh

ในหน้าจอการติดตั้งจะมีคำถามให้ตอบ Y หรือ N ไปเรื่อย ๆ ซึ่ง เราจะต้องเลือกว่าจะใช้งาน fogproject แบบใด ระหว่าง 2 แบบนี้

แบบที่ 1
ติดตั้ง FOG Project แบบมี DHCP Server ด้วย เหมาะสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ดูแลจัดการ network และ IP ของ Windows ได้เอง หรือ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะตั้ง DHCP SERVER เพื่อให้บริการ IP แก่ Windows ด้วยตนเอง

แบบที่ 2
ติดตั้ง FOG Project แบบใช้ Proxy DHCP เหมาะสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ดูแลไม่ได้จัดการ network และ Windows จะได้รับ IP จาก DHCP Server ของ network หรือ ไม่สามารถตั้ง DHCP Server ขึ้นมาใช้งานเองได้

วิธีลบ FOG อย่างสมบูรณ์
หากต้องการย้อนการทำงาน กลับไปเริ่มต้นขั้นตอนติดตั้งใหม่ ให้ทำคำสั่งนี้

delete fog database

sudo mv /opt/fog/.fogsettings /opt/fog/fogsettings-firstInstall
sudo userdel fogproject
sudo rm /etc/systemd/system/multiuser.target.wants/FOGImageReplicator.service
sudo rm /etc/systemd/system/multiuser.target.wants/FOGMulticastManager.service 
sudo rm /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/FOGScheduler.service 
sudo mysql
drop database fog;
quit

Remove files

sudo rm -rf /var/www/fog
sudo rm -rf /var/www/html/fog
sudo rm -rf /opt/fog
sudo rm -rf /tftpboot
sudo rm -rf /images #Warning, this line deletes any existing images.

ทำขั้นตอนติดตั้งใหม่

sudo  ./installfog.sh

หวังว่าจะเป็นประโยชน์