บริหารจัดการ App Passwords บน Office 365

App passwords คือ password ที่จำเป็นต้องใช้บนแอพพลิเคชั่นใดๆ ก็ตามที่ไม่สามารถผ่าน Multi-factor authentication ได้ เช่น Outlook, Lync เป็นต้น

เริ่ม…ได้

Profile
 • เลือก My account จะได้ดังรูป
My account
 • คลิก Security & privacy
Security & privacy
 • คลิก Additional security verification
Additional security verification 
app passwords
 • คลิก create
Create app password
 • ตั้งชื่อที่เราเข้าใจว่าคือ app ไหน คลิก Next
Name
 • จะได้ password สำหรับใช้งานได้ทันที ก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วคลิก close
Your app password
 • จะเห็นว่า password ยาวมาก และเป็นพาสเวิร์ดที่สร้างขึ้นมาครั้งเดียว
 • จำไม่ได้ต้องสร้างใหม่ แล้วของเก่าทิ้งโดยการกด Delete หลัง password ที่ไม่ใช้งาน
 • ชื่อ app เป็นเพียงชื่อที่ใช้สื่อความหมายว่าเอาพาสเวิร์ดไปใช้กับ app อะไรเท่านั้น
 • password สามารถใช้ได้ตราบใดที่ยังไม่ลบออก ถึงแม้จะจำไม่ได้ถ้ากรอกไว้และให้โปรแกรมที่ใช้งาน password นี้จำไว้ก็จะใช้ได้ตลอด
Delete app password
Successfully deleted
 • จบขอให้สนุก