บริหารจัดการ App Passwords บน Office 365

App passwords คือ password ที่จำเป็นต้องใช้บนแอพพลิเคชั่นใดๆ ก็ตามที่ไม่สามารถผ่าน Multi-factor authentication ได้ เช่น Outlook, Lync เป็นต้น เริ่ม…ได้ เข้าระบบที่ http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.th คลิกที่รูปโปรไฟล์ที่มุมบนขวา (หรือชื่อย่อ หลังปุ่มกระดิ่ง) เลือก My account จะได้ดังรูป คลิก Security & privacy คลิก Additional security verification คลิก Create and manage app passwords จะเปิดหน้าต่างใหม่ ซึ่งสามารถจำหน้านี้ไว้ใน Bookmark ได้เลย https://account.activedirectory.windowsazure.com/AppPasswords.aspx คลิก create ตั้งชื่อที่เราเข้าใจว่าคือ app ไหน คลิก Next จะได้ password สำหรับใช้งานได้ทันที ก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วคลิก … Read more