วิธีตั้งค่า HTTPS บน Apache2 รุ่นที่สูงกว่า 2.4.8

จากบทความ การแก้ไข Certificate สำหรับ Apache Web Server (Ubuntu 14.04 LTS) ตอนนี้ Apache2 รุ่นที่สูงกว่า 2.4.8 ประกาศให้ SSLCertificateChainFile นั้น obsolete หรือ จะไม่ใช้อีกต่อไป

จากเดิม เราเคยใช้

SSLCertificateFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].key
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].ca-bundle

ต่อไปนี้ แนะนำให้ใช้แค่

SSLCertificateFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name]_combined.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].key

แล้ว 

/etc/apache2/cer/[cer-file-name]_combined.crt

มาจากไหน ??? มันมากจากการเอาไฟล์ [cer-file-name].crt แล้วต่อท้ายด้วยไฟล์ [cer-file-name].ca-bundle ด้วยคำสั่ง

cat [cer-file-name].crt [cer-file-name].ca-bundle > [cer-file-name]_combined.crt

เช่น

cat in_psu.crt intermediate_ca.crt > in_psu_combined.crt

เป็นต้น เสร็จแล้ว ก็ Restart Apache — จบแค่นี้ ใช้งานได้

TL;DR

Q: มีไฟล์ .crt เต็มไปหมด จะรู้ได้ไงว่า อันไหนคือ Certificate ของอะไร อย่างไร

A: สมมุติ Certificate ของ Server ที่ได้มา ชื่อ server.crt ต้องใช้คำสั่งนี้ ดูรายละเอียด

openssl x509 -in server.crt -text

ผลที่ได้ จะประมาณนี้

สิ่งสำคัญที่ควรดู ในที่นี้คือ Issuer จะเห็นว่า CN หรือ common name คือ AlphaSSL CA – SHA256 – G2  และบรรทัด Subject จะบอกว่า Domain (*.xxxxx.psu.ac.th) ที่ลงทะเบียนไว้ อยู่ภายใต้ “AlphaSSL CA” อีกที

ซึ่ง ถ้าไปดูใน /etc/ssl/certs ก็จะเห็นว่า ไม่มี CA Certificate ของ “AlphaSSL CA” นี้อยู่ แต่จะมีของ “GlobalSign Root CA” อยู่

ทำไมเป็นอย่างนั้น ??? เพราะ CA เค้าต้องรักษา Root Certificate ของตนเองไว้ให้ดี จึงออกสิ่งที่เรียกว่า Intermediate CA ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง แล้วแจกจ่ายให้กับผู้ที่ซื้อ Certificate ของเค้าอีกชั้นหนึ่ง

คราวนี้ มาลองดูข้อมูลใน intermediate_ca.crt ว่ามีข้อมูลเป็นอย่างไร ด้วยคำสั่ง

openssl x509 -in intermediate_ca.crt -text

จะเห็นได้ว่า Issuer เป็น “GlobalSign Root CA” และ Subject เป็น “AlphaSSL CA” 

จากเดิม Apache2 รุ่น < 2.4.8 ให้ใช้ Directive  “SSLCertificateChainFile” ในการกำหนด Intermediate CA ได้ แต่หลังจากนั้น ก็ให้ Obsolete เพราะ สามารถเอา 2 ไฟล์มาต่อกันได้ตามที่เขียนไว้ข้างต้น

ในทางปฏิบัติ จริง ๆ แล้ว ก็ยังใช้ได้อยู่ แต่เป็น Obsolete ทางที่ดี ก็ควรจะปรับปรุงตามที่แนะนำไว้จะดีกว่า

และ ถ้าใช้งานแค่ SSLCertificateFile (แบบที่มีแต่ Server Certificate) และ SSLCertificateKey (Server Private Key) นั้น เมื่อ Restart apache2 แล้ว ทดสอบใช้งานกับ Web Browser ส่วนใหญ่ จะใช้งานได้ ไม่ต้องอ้าง Intermediate CA ก็ได้ *** เพราะใน Web Browser ได้ติดตั้ง Intermediate CA พวกนี้ไว้เป็นส่วนใหญ่แล้ *** แต่ถ้าลองเรียกผ่าน curl หรือบริการอื่น ๆ เช่น จาก Google DialogFlow Fulfillment ก็จะเรียกไม่ผ่าน เพราะในระบบเค้าไม่ได้ใส่ Intermediate CA ไว้นั่นเอง

การที่ Combined ทั้ง Server Certificate และ Intermediate CA ไว้ในไฟล์เดียวกัน ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถใช้งาน https ได้จากทุก Platform นั่นเอง

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ