เขียน PHP ใน wordpress

 1. สิ่งที่ต้องมี ไซต์ wordpress และ user ที่สามารถติดตั้งและใช้งาน Plugins ได้ ส่วนใหญ่คือ user ที่มีสิทธิ administrator
 2. ติดตั้ง Plugins ชื่อ PHP Code snippets (จริง ๆ Plugins ที่ทำหน้าที่นี้มีหลายตัว แต่ใช้ตัวนี้มานานแล้ว) แล้วเปิดการใช้งานให้เรียบร้อย

  PHP Code snippets

  PHP Code snippets

 3. เมื่อติดตั้งและเปิดใช้แล้วจะมีเมนู PHP snippets ปรากฏขึ้นที่แถบด้านซ้ายมือ

  PHP snippets

  PHP snippets

 4. เมื่อคลิกที่ PHP snippets จะได้ดังรูป (แต่อันนี้จะมี code ของผู้เขียนอยู่แล้วสาม code)

  PHP snippets

  PHP snippets

 5. คลิก Add snippet เพื่อสร้าง code

  PHP Snippet

  New Code

 6. ใส่ชื่อ code ในช่องแรก และใส่ code PHP ในช่องที่สอง

  PHP snippet

  Coding

 7. คลิก Where there is a shortcode เพื่อให้ code ทำงานเฉพาะหน้าที่มีการระบุ  shortcode แต่หากต้องการให้ code นี้ทำงานทุกหน้าสามารถคลิกที่ Run everywhere และสามารถเขียนคำอธิบายได้ในช่อง  Description

  PHP snippet

  Run at

 8. คลิก Publish เพื่อเปิดการใช้งาน code คลิก snippet เพื่อดูสถานะ ถ้าได้ดังรูปแปลว่า code ถูกเปิดใช้งานแล้ว

  PHP snippet

  Code status activated

 9. ถ้าต้องการปิดไม่ให้ code ทำงานสามารถคลิกปุ่ม Deactivate ได้

  PHP snippet

  Code status deactivated

 10. วิธีเรียกใช้งานให้สร้าง Pages หรือ Posts แล้วนำ shortcode ไปใส่ไว้ shortcode สามารถดูได้ในช่อง  Where use? ตัวอย่าง
 11. จาก code นี้ถ้าเรียกหน้า https://licensing.psu.ac.th/login โดย user ที่ยังไม่ login จะ redirect ไปหน้า login ก่อน
 12. จบขอให้สนุก