วิธีการ Upload ไฟล์ไปบน Google Drive File Stream ด้วย Google Client Library for Python

Google Drive File Stream จริงๆแล้วก็คือการเปิดให้ PC ทั้ง Windows และ Mac สามารถ Map Drive จาก Google Drive มาเป็น G:\ หรืออะไรทำนองนั้น แต่ปัจจุบัน (September 2017) บน Windows Server ซึ่งใช้ Secure Boot จะไม่สามารถติดตั้ง Client ได้ และ Ubuntu Server ก็ยังไม่มีตัวติดตั้ง ดังนั้น ในภาพของผู้ดูแลระบบ ไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ได้ … โดยตรง

ส่วนใน Windows Desktop ทั่วไปก็จะติดตั้งได้ แม้ว่า จากคำโฆษณา จะบอกว่าผู้ใช้สามารถใช้งานได้ แม้พื้นที่บน Local Drive ไม่เยอะ แต่เอาเข้าจริง ด้วยความสามารถที่จะใช้งาน Offline ได้บ้าง ทำให้ Client ต้อง Cache ไฟล์ที่ใช้งานด้วยเช่นกัน และหาก upload ไฟล์ขนาดใหญ่ จาก Local Drive ไปเก็บใน G:\ ข้างต้น ก็จะทำให้ต้องเสียพื้นที่ในขนาดเท่าๆกันไปด้วย เช่น ใน Local Drive มีไฟล์ที่จะ Backup ขึ้นไป ขนาด 1 GB บน C:\ เมื่อทำการ Copy ไปยัง G:\ ก็จะเสียพื้นที่อีก 1 GB ด้วยเช่นกัน

ทางออกก็คือ ใช้ความสามารถของ Google Client Library ทำการ Upload ไฟล์ขึ้นไปโดยตรง เท่าที่ทดลองมา จะไม่ได้ Cache บน Local Drive ทำให้สามารถ Upload ไฟล์ขนาดใหญ่ได้ โดยไม่เสียพื้นที่เพิ่มแบบ Client ข้างต้น

วิธีการใช้งาน Python เพื่อ Upload File ขึ้น Google Drive File Stream

 1. ผมเขียน Code เอาไว้ ชื่อ upload2gdrive.py ไว้บน GitHub (https://github.com/nagarindkx/google) สามารถดึงมาใช้งานได้โดยใช้คำสั่ง
  clone https://github.com/nagarindkx/google.git
  cd google
 2. สร้าง Project, Credential ตาม “ขั้นที่ 1” ในบทความ การใช้งาน Google Drive API ด้วย Google Client Library for Python ซึ่งจะได้ไฟล์ Client Secret File มา ให้แก้ไขชื่อเป็น “client_secret.json” แล้ว นำไปไว้ใน directory “google” ตามข้อ 1
 3. วิธีใช้คำสั่ง
  ดูวิธีใช้

  python upload2gdrive.py --help

  Upload ไฟล์ จาก /backup/bigfile.tar,gz

  python upload2gdrive.py --file /backup/bigfile.tar.gz

  บน Windows ก็สามารถใช้งานได้ ด้วยคำสั่ง

  python upload2gdrive.py --file D:\backup\bigfile.tar.gz

  หากต้องการระบุตำแหน่ง Folder บน Google Drive ที่ต้องการเอาไฟล์ไปไว้ ให้ระบุ Folder ID

  python upload2gdrive.py --file /backup/bigfile.tar.gz ----gdrive-id xxxxxxxbdXVu7icyyyyyy

  หากต้องการระบุ Chunk Size (ปริมาณข้อมูลที่จะแบ่ง Upload เช่น ไฟล์ 1 GB หากกำหนด Chunk Size เป็น 100MB โปรแกรมจะแบ่งข้อมูลเป็น 10 ส่วน — ขนาดที่เล็กที่สุดคือ 1 MB และค่า Default คือ 100 MB)

  python upload2gdrive.py --file /backup/bigfile.tar.gz ----gdrive-id xxxxxxxbdXVu7icyyyyyy --chunk-size 100
 4. ผลการทำงานจะประมาณนี้

  ใน Google Drive ที่กำหนด ก็จะมีไฟล์ปรากฏอยู่

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ

PS: ในบทความต่อไป จะมาอธิบายว่า เขียนขึ้นมาได้อย่างไร โปรดติดตามชม