ตรวจสอบความปลอดภัย web server https โดย Qualys

“จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า Web Server ที่ให้บริการ https มีความปลอดภัยเพียงพอ” บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานและการอ่านค่าคร่าว ๆ ของ Web Qualys ดังนี้ เข้า Web Site https://www.ssllabs.com/ssltest จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Domain Name ที่ต้องการตรวจสอบ ถ้าไม่ต้องการให้โชว์ผลขึ้น Score Board ประจานให้ทั่วโลกเห็น(อันนี้ห้ามคนอื่นกดไม่ได้นะครับ) ให้ติก Do not show the results on the boards จากนั้นกด Submit จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบประมาณ 1-2 นาที โดย Web Site ที่สามารถตรวจสอบได้ต้องสามารถเข้าถึงจากภายนอกเท่านั้น จากนั้นจะปรากฎหน้าผลลัพธ์ในรูปแบบ Overall Rating ดังนี้ ในส่วนแรกคือ Summary อธิบายเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้ Overall Rating :  จะเป็นตัวบอกคร่าว ๆ ว่า … Read more